I et åpent brev ber regjeringen norske fylkeskommuner og kommuner om å være flinkere til å legge til rette for bredbånds- og mobilutbyggere. KS spiller ballen tilbake, og ber regjeringen ta ansvar for raskt bredbånd. KS er glade for at regjeringen setter utbygging av bredbånd på dagsorden. -Men det er ikke nødvendigvis strenge kommuner og fylkeskommuner som er problemet i Norge, men for lav hastighet på bredbåndet, her må regjeringen ta grep, sier Trude Andresen, direktør i KS Innovasjon og utvikling.

KS er bekymret over at kapasiteten på dagens bredbåndsdekning er for dårlig i store deler av landet og at mange kun tilbys trege adsl-linjer. -På papiret ser det ut som om vi har høy bredbåndsdekning fordi disse regnes med, men i realiteten sakker Norge akterut på bredbåndsfronten, sier Andresen. Dette gjelder også for næringsliv og innbyggere.

KS etterlyser en nasjonal bredbåndssatsing som sikrer høy hastighet med fiber fordi det vil være helt avgjørende for Norge som et moderne kommunikasjonssamfunn. - Dette må regjeringen sørge for, ikke bare komme med tiltak som er små i den store sammenheng, sier Andresen.

KS oppfordrer alle kommuner og fylkeskommuner til å ha en langsiktig plan for utbygging og dokumentasjon av infrastruktur for mobil og bredbånd.


av Torkelsen, Jan H., publisert 1. november 2010 | Skriv ut siden