-Fylkestingene på Agder godkjente i sommer Regionplan Agder 2020. Planen er et sentralt styringsverktøy landsdelen. Den gir de overordnede mål og strategier for utviklingsarbeidet i regionen i ti år fremover. Hovedmålet i planen er å utvikle en sterk kunnskapsregion og en landsdel som er attraktiv for bosetting og næringsutvikling. sier strategi- og utviklingssjef Kenneth Andresen i Vest-Agder fylkeskommune.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. november 2010 | Skriv ut siden