På møtet mellom Regjeringen og KS nylig ble Regjeringens forslag til statsbudsjett ble gjennomgått og KS presenterte sine synspunkter om blant annet samferdsel. KS påpekte at Regjeringen har gitt ekstra midler til vedlikehold på statens veier, mens den ikke har funnet tilsvarende midler til de 90 prosent av landets veier som fylkeskommunene har overtatt. Både stat og fylkeskommuner har opplevd store kostnadsøkninger på vedlikeholdskontrakter i 2010. Også kollektivtransporten må tilgodeses med betydelige midler de neste årene dersom nasjonale ambisjoner om kollektivtrafikkens rolle for å ta seg av forventet trafikkvekst i byområdene skal nås.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. november 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer