Til nå er følgende bøker om Agders historie utgitt:
800-1350, skrevet av Torbjørn Låg
1641-1723, skrevet av Ingeborg Fløystad
1840-1920, skrevet av Bjørn Slettan
1920-1945, skrevet av Kjell Olav Masdalen.

Agder Historielag er en aktiv formidler av lokalhistorie. Historielaget har hatt høy aktivitet også i 2009. I løpet av året er det utgitt en årbok på i alt 196 sider og to numre av medlemsbladet EGDE. Internettsiden til Agder Historielag har vært fullstendig oppdatert i 2009 og årbøkene frem til 1952 er digitalisert. Styret har lagt et budsjett på 543 000 kroner til grunn for de tiltak som er gjennomført i løpet av 2009. Regnskapet for 2009 viser et overskudd på 165 430 kroner

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. november 2010 | Skriv ut siden