I dag møter kunnskapsminister Kristin Halvorsen partene i arbeidslivet. Yrkesopplæringen og mangelen på læreplasser er tema for møtet. Hensikten er gjennom diskusjoner å komme fram til en ny og oppdatert samfunnskontrakt som kan signeres før sommeren 2011. - Målet med møtet er å starte et forsterket samarbeid for å øke rekrutteringen til yrkesfag. At flere som begynner på yrkesfag gjennomfører er en del av dette. Mange slutter underveis fordi de ikke får læreplass. Det er et stort samfunnsproblem som jeg vil ta tak i sammen med partene i arbeidslivet, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Mye er gjort siden den forrige samfunnskontrakten ble inngått i 1994. Det er skaffet mange læreplasser, men likevel er det opp til 3000 søkere som ikke får læreplass hvert år.

- Jeg skal intensivere arbeidet med læreplasser i statlig sektor. Samtidig utreder vi å gi alle rett til læreplass og alternativ toårig praksisopplæring, sier Halvorsen.


av Torkelsen, Jan H., publisert 18. november 2010 | Skriv ut siden