Skatteveksten må radikalt opp på slutten av året - hvis ikke får kommunene og fylkeskommunene store tap, melder Kommunal Rapport. Etter at Statistisk sentralbyrå nylig la frem skattetallene per oktober viste det seg at kommunene etter ti måneder har 4,8 prosent høyere skatteinntekter enn på samme tid i fjor. Regjeringen har anslått en vekst på 7 prosent for hele året. Hvis skatteveksten fortsetter på samme nivå i november og desember, blir imidlertid kommunenes skatteinntekter 2,4 milliarder kroner lavere enn regjeringen har anslått. Fylkeskommunene vil tape 100 millioner kroner.

av admin, publisert 23. november 2010 | Skriv ut siden