Bygningsvernkonsulent Helge Paulsen hentet ut prøver fra en rekke forskjellige bygninger på Grønland tidligere i år. Nå begynner resultatene å komme. Ikke uventet viser det seg at tømmeret som er brukt til å bygge hus i den dansk-norske kolonien på 1700-tallet, kommer fra ulike kilder, dels fra Kattegat/Skagerrak-området og dels fra Østersjøområdet. Forklaringen er trolig at tømmeret ble kjøpt inn til København, og derfra skipet til Grønland.
Av bygningene som hittil er analysert, viser det seg altså at den kjente Berthel-kirken eller Den blå kirke i Sisimiut har et takverk som er bygd av tømmer fra Agder. Vi kan si det med stor sikkerhet fordi det allerede er nedlagt et stort arbeid med å utarbeide grunnkurver for furu og eik i vår landsdel.
Den blå kirke ble påbegynt i 1773 og innviet to år senere. Kirken er den best bevarte av de tidligere kirkene på Grønland.

av Stylegar, Frans-Arne, publisert 23. november 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer
 • Kulturrell Møteplass I Songdalen
  av jto, 05.06.19

  Fylkesutvalget positivt til å gi fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer