Det er klart at Sørlandet fortsetter sin satsing på innovasjon gjennom samhandling - VRI-Agder. Norges forskningsråd gir søknaden til Agderfylkene svært gode tilbakemeldinger etter at 15 søknader fra hele landet er vurdert. -Dette er en anerkjennelse av vårt gode samarbeid på Agder mellom Universitetet, fylkeskommunene og næringslivet”, sier Sissel Strickert, prosjektleder i VRI-Agder. -At Agders søknad blir vurdert å være blant de beste søknadene, viser at vi har gode fagmiljøer og fokus på samhandling slik intensjonen er i VRI-programmet”, sier styreleder Kirsten Borge i følge nettsidene til Aust-Agder fylkeskommune.

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. november 2010 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/category/relatednews.cshtml)