UNI Stiftelsen ga nylig 300.000 kroner til innredning av et fellesmagasin for Vest-Agder-museet. -Store deler av det kulturhistoriske gjenstandsmateriale i Lister regionen har vært oppbevart i gamle kulturhistoriske bygninger uten noe form for klimaregulering. Manglende økonomiske ressurser til å prioritere samlingene har over tid satt sine spor, og forholdene har også gjort det vanskelig å tilgjengeliggjøre samlingene for publikum. Vest-Agder-museet gleder seg nå over at de grunnleggende forutsetninger for å gjøre et godt samlingsarbeid i regionen er vesentlig forbedret , sier museumsdirektør Marianne L. Nielsen.

Museet disponerer i dag et større fjellanlegg på Lista som fungerer som museets fellesmagasin i den vestre delen av fylket. Vest-Agder fylkeskommune har bidratt med å tilgjengeliggjøre lokaler, samt sørget for oppussing og klimaregulering. UNI- stiftelsen har tidligere gitt tilskudd til innredning av fotomagasin, og supplerer nå med et større bidrag til innredning av magasinet for kulturhistorisk materiale. Dette betyr at magasinforholdene ved museene i Flekkefjord og på Lista får et betydelig løft.

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. november 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer
 • Kulturrell Møteplass I Songdalen
  av jto, 05.06.19

  Fylkesutvalget positivt til å gi fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer