Ordfører Reidar Gausdal i Flekkefjord, uttaler til avisen Agder at han er glad for at det endelig ser ut til å skje noe med trafikksikkerheten på bybroen. Den har nå i en tid vært et hett tema. Det skal først foretas utbedringer for  sikring av myke trafikanter gjennom å legge en grov asfalt på fortauene på begge sider av kjørebanen for å gjøre dem mer sklisikre. I tillegg vurderer nå vegkontoret å sette opp et lavt gjerde, eventuelt kantstein for å skille fotgjengere og biler. Tidligere planer om å henge et nytt fortau på utsiden av bybroen skal også tas frem igjen for vurdering.

Gausdal opplyser at det før nyttår skal nedsettes en prosjektgruppe som skal se på en ny bybro. -
Reidar Gausdal Ordfører i Flekkefjord
Reidar Gausdal Ordfører i Flekkefjord
Denne gruppen skal med utgangspunkt i formannskapets behandling av saken, ta høyde for at politikerne fremdeles vil ha en bro som kan åpnes. Når det er funnet frem til en teknisk løsning blir neste skritt å få dette prosjektet inn i de fylkeskommunale budsjettene, sier ordføreren, til lokalavisen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. november 2010 | Skriv ut siden