Fylkeskommunens Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø (SAM-utvalget) vedtok i møte 22. september å åpne opp for utvida jakttid på hjort i kommunene Audnedal, Lindesnes, Mandal, Marnardal, Songdalen og Vennesla. Samtidig ble det også fatta vedtak om at øvrige kommuner i Vest-Agder kunne søke om utvida jakttid på hjort. På bakgrunn av dette søkte kommunene Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal, Sirdal og Åseral. Forslag om utvida jakttid på hjort lå ute på høring fra 7-29. oktober. Ved behandling av søknadene ble følgende vedtak fatta:

Med bakgrunn i SAM-utvalgets vedtak 22. september 2010, de forvaltningsmessige utfordringene knyttet opp mot utdannelse av ”jegerkorpset” samt lik behandling av innkomne søknader om utvida jakttid på hjort åpnes det opp for utvida hjortejakt i Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal, Sirdal og Åseral til og med 23. desember i 2010 og 2011.

Vest-Agder fylkeskommune oppfordrer videre de kommunene som ikke har utarbeida egne mål og strategier for hjorteforvaltninga om å gjøre dette.  
Fylkeskommunens vedtak om utvida jakttid på hjortAdresselisteForskrift om utvida jakttid på hjort i deler av Vest-Agder

av Rundbråten, Tonje, publisert 29. november 2010 | Skriv ut siden