Vest-Agder fylkeskommune fatta 24. november 2010 vedtak om at hjortejakte utvides til 23. desember i Kristiansand kommune.

Kristiansand kommune søkte fylkeskommunen om utivda jakttid for hjort i brev den 25. oktober. Forslag om utvida jakttid for hjort i kommunen lå ute på høring fra 27. oktober til 17. november. Fylkeskommunen har tidligere åpnet opp for utvida jakttid i kommunene Audnedal, Farsund, Flekkefjord, Lindesnes, Lyngdal, Kvinesdal, Mandal, Marnardal, Sirdal, Songdalen, Vennesla og Åseral.
Fylkeskommunens vedtak om utvida jakttid på hjort i Kristiansand kommune
Adresseliste

av Rundbråten, Tonje, publisert 24. november 2010 | Skriv ut siden