Mens folketallet i Norge i tredje kvartal i år rundet 4,9 millioner og endte på 4 908 100 personer, passerte Vest-Agders folketall 172 000 innbyggere samtidig. 1. oktober var antallet innbyggere i fylket 172 021. Vest-Agders folketall økte gjennom årets ni første måneder med 1644 personer. Dette tallet inkluderer et fødselsoverskudd på 641 og en nettoinnflytting på 1003 personer. Økningen i tredje kvartal var på 590. Fylkeshovedstaden Kristiansand har alene tatt rundt 56 prosent av folketallsveksten i Vest-Agder så langt i år.

Kommunene Åseral, Audnedal og Sirdal har en knøttliten nedgang i folketallet så langt i år. Farsund, Marnardal, og Hægebostad har en svært liten økning. De øvrige kommunene har enten to- eller tresifret vekst. Med unntak av Mandal registreres den største veksten i Kristiansand og nabokommunene, hvor spesielt Vennesla og Søgne vokser godt. For øvrig vil Songdalen, om veksten frem til årsskiftet fortsetter like bra som hittil i år, kunne feire innbygger nummer 6000 før året er omme.

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. november 2010 | Skriv ut siden