EU-kommisjonen la nylig fram sin femte samhørighetsrapport, hvor det pekes på Interreg som et viktig instrument i den videre utviklingen av EUs regionalpolitikk. Neste år skal EU utforme sine langtidsbudsjetter som vil gi føringer for det videre Interreg-arbeidet. Budsjetter og strategier skal etter planen vedtas i løpet av 2012. Frem til da ønsker Kommunal- og regionaldepartementet å spille på lag med norske regioner med tanke på å utforme framtidens Interreg-programmer. Dette vil skje på en rekke arenaer.

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. november 2010 | Skriv ut siden