Det er klart at Sørlandet fortsetter sin satsing på innovasjon gjennom samhandling - VRI-Agder. Norges forskningsråd gir søknaden til Agderfylkene svært gode tilbakemeldinger etter at 15 søknader fra hele landet er vurdert. Det har knyttet seg spenning til Forskningsrådets beslutning om videreføring av VRI satsingen. Avgjørelsen om at VRI-Agder er besluttet å videreføres i 2011-2013 ble svært godt mottatt i VRI-sekretariatet hvor prosjektleder uttrykker glede over avgjørelsen: ”Dette er en anerkjennelse av vårt gode samarbeid på Agder mellom Universitetet, fylkeskommunene og næringslivet”, sier Sissel Strickert, prosjektleder i VRI-Agder.

Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner finansierer prosjektet sammen med Forskningsrådet og andre regionale aktører. Agderforskning AS er prosjekteier og driver prosjektet sammen medVRI Agder ogo Universitetet i Agder og Coventure AS. Programmet Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) er Norges forskningsråds særskilte satsing på forskning og innovasjon i norske regioner. Programmet skal bidra til økt innovasjon og verdiskaping i regionalt næringsliv. Dette skal skje ved å stimulere til økt samhandling mellom FoU-institusjoner, bedrifter og regionale myndigheter, og å knytte tette bånd til andre nasjonale og internasjonale nettverks- og systemvirkemidler

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. november 2010 | Skriv ut siden