– Bygningene er i god stand og både anlegget og uteområdene blir godt tatt vare på av eier. Det gode samarbeidet mellom Vest-Agder fylkeskommune og eier er det beste utgangspunktet for at bygningene blir tatt vare på for ettertiden, sier Holme.
Lindland sjøbua
Lindland sjøbua

Det er ikke mange slike helhetlige kombinasjonsbruk ved kysten som er bevart i sør-Norge. Sammen danner bygningene et komplett gårdstun som er et meget godt eksempel på kombinasjonsbruk på Sørlandet. Fram til nå har ikke småbruk/kombinasjonsbruk vært representert på fredningslista i Vest-Agder.

Gardsbruket Lindlandsstova
Gårdsbruket har en spennende og allsidig historie. Våningshuset og uthuset er fra rundt 1750, og anlegget har både bryggerhus, bur og sjøbu. Sjøbua er den største av de mange sjøbuene langs Fedeåna der det har vært bøkkere i arbeid i lange tider.

I 1798 kjøpte Tobias Sigmundsson Briseid gårdsbruket. Han kjøpte og festet jord, og tok til som handelsmann med kongelig privilegium. Han drev stort og hadde egne tjenere. Briseid hadde egne skuter som seilte på Nordsjøen og Østersjøen, blant annet til Holland for å kjøpe klær, korn, kaffe, tobakk, sukker og brennevin. Dette solgte han videre fra sjøbua i Linlandsstroda - folk kom gående over heien helt fra Hægebostad, Eiken og Fjotland for å handle hos ham. I tillegg til handel var det også et bøkkerverksted i sjøbua, tønnene ble solgt i Holland. Her var det bøkkervirksomhet frem til mellomkrigsårene.
Lindland


av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer
 • Kulturrell Møteplass I Songdalen
  av jto, 05.06.19

  Fylkesutvalget positivt til å gi fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer

Siste fra Politikk

 • KS Medaljører 2019
  av jto, 25.06.19

  Fire politikerveteraner hedret

  Les mer
 • Klubbe
  av jto, 18.06.19

  Alle fylkeskommuner skal ha råd for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

  Les mer
 • FT-web 0619
  av jto, 14.06.19

  Følg fylkestingets junimøte direkte på web-TV

  Les mer