• Prestisjefylt Arenaprosjekt til Sørlandet
  av Torkelsen, Jan H., 17.01.11

  Prestisjefylt Arenaprosjekt til Sørlandet

  Reiselivet har fått sitt Arena prosjekt! Onsdag ble prosjektet Arena Usus offisielt tatt opp i det...

  Les mer
 • Fylkespolitikerne ønsker en samlet plan for vindkraftutbygging i Vest-Agder
  av Torkelsen, Jan H., 24.11.10

  Går inn for at fylkeskommunen ikke skal anbefale konsesjon for vindmøllepark på Kvinesheia

  Et flertall på åtte mot to av representantene i hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø støttet i...

  Les mer
 • Fylkeskommunen med på å styrke utviklingsmulighetene for Kristiansand Havn
  av admin, 16.11.10

  Flere ferjepassasjer over Kristiansand havn

  Les mer
 • VRI-Agder på Sørlandet videreføres de neste tre årene
  av Torkelsen, Jan H., 10.11.10

  VRI-Agder på Sørlandet videreføres de neste tre årene

  Det er klart at Sørlandet fortsetter sin satsing på innovasjon gjennom samhandling - VRI-Agder....

  Les mer
 • Vest-Agder skal videreutvikles som landets beste næringsfylke
  av Torkelsen, Jan H., 08.11.10

  Vest-Agder skal videreutvikles som landets beste næringsfylke

  -Vi har mye å skryte av i næringssammenheng i Vest-Agder. Eksportverdien av bearbeidede varer...

  Les mer
 • Fylkesutvalget vil avvente å fatte beslutning om konsesjonssøknad for Kvinesdal Vindpark
  av admin, 03.11.10

  Fylkesutvalget vil avvente å fatte beslutning om konsesjonssøknad for Kvinesdal Vindpark

  Les mer
 • Fylkeskommunen er positiv til utbygging av Hemså kraftverk i Hemsåni i Sirdal
  av Torkelsen, Jan H., 03.11.10

  Fylkeskommunen er positiv til utbygging av Hemså kraftverk i Hemsåni i Sirdal

  Fylkesutvalget uttalte seg tirsdag positivt til en søknad om tillatelse til bygging Hemså kraftverk...

  Les mer
 • Vil ha økt budsjettramme til riksveger i 2013
  av Torkelsen, Jan H., 07.10.10

  2,3 milliardar til regionalt utviklingsarbeid i fylkeskommunane i 2011

  Fylkeskommunane forvaltar rundt 2,3 milliardar kroner eller vel 80 prosent av dei samla midlane til...

  Les mer
 • Regionalt støtteknutepunkt for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser etablert i Vest-Agder
  av Torkelsen, Jan H., 30.09.10

  Regionalt støtteknutepunkt for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser etablert i Vest-Agder

  Les mer

Fylkeskommunen med å finansiere tilrettelegging av næringsareal i Marnardal

Marnardal kommune søker Vest-Agder fylkeskommune om tilskudd til delvis finansiering av kostnader forbundet med å opparbeide industritomt med nødvendig infrastruktur i forbindelse med Marnar Bruk AS...

av Torkelsen, Jan H., 28.09.10

Innovasjon Norge skal bli enda bedre

Mandag mottok nærings- og handelsminister Trond Giske evalueringsrapporten om Innovasjon Norge. Det er Nærings- og handelsdepartementet som har tatt initiativ til undersøkelsen. - Evalueringen viser...

av Torkelsen, Jan H., 17.08.10

Bruker samlivskurs mot fravær

Samlivskurs kan være et godt virkemiddel for å få ned sykefraværet. På Eramet Norway Kvinesdal (tidligere Tinfos Jernverk) tilbys ansatte samlivskurs for å redusere sykefraværet, skriver Dagens...

av admin, 13.08.10

Fylkespolitikerne tilfreds med at Visit Sørlandet AS nå er etablert

Vest-Agder fylkesting uttrykte i sist møte tilfredshet med at etablering av reiselivsselskapet Visit Sørlandet AS nå er på plass. Fylkestinget besluttet at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra med et...

av Torkelsen, Jan H., 18.06.10

Fylkeskommunens næringsutviklingsmidler seksdoblet gjennom partnersamarbeid

Vest-Agder fylkeskommune hadde i fjor en disponibel ramme på henimot 35,1 millioner kroner til regional næringsutvikling. Fylkeskommunen fikk tildelt en ramme på 30,7 millioner kroner gjennom...

av Torkelsen, Jan H., 15.06.10

Hvorfor delta i Klimapartnere?

av Macdonald, Cheryl, 10.06.10

Hva er Klimapartnere?

Klimapartnere er et privat-offentlig nettverk, med formål å støtte og stimulere til miljøsatsing hos sentrale og utviklingsdrivende næringslivsaktører på Agder. Etter kun ett års drift omfatter...

av Macdonald, Cheryl, 10.06.10

Viktig klimaavtale for Agder

-Dette er bra for klima, bra for økonomien og bra for politikken på Agder, sier Svein Tveitdal, prosjektleder for Klimapartnere. I dag signerte ordfører Per Sigurd Sørensen, fylkesordfører Thore...

av Macdonald, Cheryl, 10.06.10

Delegasjon fra Agder på offshore vind-event i Skottland

Representanter fra Vest-Agder fylkeskommune, NODE-bedrifter, havner og forskningsmiljøer med fylkesordfører, Thore Westermoen, i spissen var i Aberdeen forrige uke for å delta på en internasjonal...

av Birnbrich, Manuel, 27.05.10

Prosjektet ”Sørnorsk kystnatur” får fylkeskommunal støtte

Fylkesutvalget besluttet tirsdag at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra med et tilskudd på inntil 340.000 kroner til delvis finansiering av prosjektet ”Sørnorsk Kystnatur.” Prosjektet er planlagt å...

av Torkelsen, Jan H., 12.05.10

Svært god uttelling på fylkeskommunens bruk av næringsutviklingsmidler

Vest-Agder fylkeskommune fikk i fjor tildelt en ramme på 30,7 millioner kroner gjennom statsbudsjettet til regional næringsutvikling. Fylkeskommunen la inn ytterligere 4,4 millioner kroner i potten...

av Torkelsen, Jan H., 12.05.10

Fylkeskommunen medfinansierer doktorstipendiatstilling ved UiA innen trebransjen

Fylkesutvalget gjorde det tirsdag klart at Vest-Agder fylkeskommune vil støtte opprettelse av en doktorstipendiatstillling for trebransjen på Agder. Fylkeskommunen vil bidra med et tilskudd på inntil...

av admin, 12.05.10

Fylkeskommunen blir samarbeidspartner i utviklingsprosjektet ”Smaabyen Flekkefjord - Vilje til vekst”

Flekkefjord Handelsforening, Flekkefjord og Omegn Industriforening, og Flekkefjord kommune, inviterte i februar 2009 næringslivet og kommunen i Flekkefjord til å delta i en felles fremtidsrettet...

av Torkelsen, Jan H., 11.05.10

Vest-Agder fortsatt landets ledende eksportfylke

-Eksportverdien av bearbeidede varer fra næringslivet i Vest-Agder er fremdeles høyest i landet. Fra et rekordhøyt nivå i 2007 ble den vesentlig redusert gjennom 2008, men med en markant mindre...

av admin, 10.05.10

Venneslas nye bibliotek blir Agders nye skrytebygg

Det nye biblioteket i Vennesla skal bli så klimaeffektivt at man vil bruke det som et forbilde for hele Agder. Det er det nystartede prosjektet Agder Wood, som har kommet med en henstilling til...

av Torkelsen, Jan H., 05.05.10

Nye fire millioner kroner til utbygging av mobilnettet på Agder

I forrige uke ble det gjort kjent at regjeringen har bevilget 108,6 millioner kroner til videre utbygging av bredbånd rundt om i landet. Av denne potten gikk 4,4 millioner kroner til Agder-fylkene med...

av admin, 04.05.10

Søkerstorm av teknologistudenter til ny Campus Grimstad

Antall søkere til teknologistudier ved UiA Campus Grimstad har økt med 50 prosent siden 2007. Regiondirektør Siri Mathiesen i NHO Agder gleder seg over at ny Campus og langsiktig rekrutteringsarbeid...

av Torkelsen, Jan H., 30.04.10

2,4 millionar kroner til betre breibandstilbod i Vest-Agder

Regjeringa gir 108,6 millionar kroner til fylkeskommunane for å sikre utbygging av breiband med god kapasitet. Av disse går 2,4 millionar kroner til Vest-Agder fylkeskommune. - Utbygging av breiband...

av Torkelsen, Jan H., 29.04.10

Fylkesordføreren tilfreds med EVA-senterets behandling av gründere som vil lage hardporno

I en interpellasjon i fylkestinget onsdag spurte representanten Vidar Kleppe fra Demokratene om fylkesordfører Thore Westermoen vil foreta seg noe ovenfor EVA-senteret etter at senteret har ytt hjelp...

av admin, 29.04.10

Delt eierskap til Innovasjon Norge

av Torkelsen, Jan H., 25.03.10

Bedriftssamarbeid innen offshoremarkedet i Mandals-regionen imponerte fylkesutvalget

Daglig leder Rune Fredriksen på Båtservice offshore i Mandal tok, etter at han hadde erfart at hans bedrift vil stå sterkere i konkurransen om oppdrag gjennom å samarbeide med andre, initiativ til et...

av Torkelsen, Jan H., 17.03.10

Barnevandring

av admin, 23.02.10

KS etablerer innovasjonsallianse hvor fylkeskommunene skal medvirke

Hovedstyret i KS vedtok i desember 2008 at KS skal lage en strategi for innovasjon i kommunene og fylkeskommunene. Kommunesektoren vil få flere brukere, og brukere med andre og mer krevende behov i...

av Torkelsen, Jan H., 15.02.10

Konjunkturbarometeret for Agder: Fremdeles utfordringer

I dag presenteres Konjunkturbarometeret for Agder. Barometeret sier noe om bedriftene på Sørlandets vurdering av utsiktene for 2010. Samlet sett venter bedriftene på Sørlandet at 2010 vil by på...

av Torkelsen, Jan H., 11.02.10

Fylkeskommunen anbefaler at NorGer KS får bygge likestrømsforbindelse til Tyskland

NorGer KS søker konsesjon for bygging av likestrømsforbindelse med tilhørende anlegg mellom Norge og Tyskland. ”NorGer” er et samarbeidsprosjekt mellom Agder Energi Produksjon AS, Lyse Produksjon AS...

av Torkelsen, Jan H., 09.02.10

Olje-og energiministeren: -Nyttige innspill fra Sørlandet

-Jeg er imponert over det jeg har fått høre her i dag, og hvilken bredde NODE-klyngen representerer. Leverandørindustrien på Sørlandet leverer produkter i verdensklasse og har stor suksess...

av Torkelsen, Jan H., 05.02.10

Kristiansands posisjon som kongressby skal styrkes

Fylkesutvalget besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune skal gi et tilskudd på inntil 300.000 kroner til Inspirasjon Sørlandet - destinasjonsselskapet for Kristiansandsregionen - til utvikling av...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Søk ArtStart stipend

Har du en innovativ forretningsidè og ønsker å etablere en virksomhet innen film, musikk, design, kultur og naturopplevelse? Da er du velkommen til å søke ArtStart. Etablererstipendet ArtStart er...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Fylkesutvalget ønsker å få opprettet et rådgivende Landbruksforum

Fra og med 1. januar 2010 overførte Stortinget gjennom forvaltningsreformen ansvar for kompetansebygging, rekruttering og likestilling innen landbruket til fylkeskommunen fra fylkesmannen. Til dette...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Agder kan bli en internasjonal ledende region innen klimavennlig kraftforsyning

I fylkesutvalget tidligere denne uken presenterte fylkeskommunens energirådgiver Trond Schrader Kristiansen et kart over nord-Europa. Det er laget av den europeiske Wind Energy Association - EWEA. På...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01