• Spangereidkanalen blir som et perlekjede gjennom bygda
  av admin, 30.11.10

  900 000 kroner fra fylkeskommunen til videreutvikling av Spangereid sentrum

  Les mer
 • VRI-Agder på Sørlandet videreføres de neste tre årene
  av Torkelsen, Jan H., 10.11.10

  VRI-Agder på Sørlandet videreføres de neste tre årene

  Det er klart at Sørlandet fortsetter sin satsing på innovasjon gjennom samhandling - VRI-Agder....

  Les mer
 • Vil ha økt budsjettramme til riksveger i 2013
  av Torkelsen, Jan H., 07.10.10

  2,3 milliardar til regionalt utviklingsarbeid i fylkeskommunane i 2011

  Fylkeskommunane forvaltar rundt 2,3 milliardar kroner eller vel 80 prosent av dei samla midlane til...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 04.10.10

  Effektiv regionreform i Hannover imponerte fylkeskommunale studieturdeltakere

  Region Hannover er et eksempel i Europa på hvordan en effektivt gjennomfører en forvaltningsreform,...

  Les mer
 • Marnardal vil tilrettelegge for økt tilflytting til Øyslebø
  av Torkelsen, Jan H., 28.09.10

  Fylkeskommunen med å finansiere tilrettelegging av næringsareal i Marnardal

  Marnardal kommune søker Vest-Agder fylkeskommune om tilskudd til delvis finansiering av kostnader...

  Les mer
 • av admin, 06.09.10

  Likestillingskonferanse 14.september: Utfordring til Agders ordførere

  Agder har lenge hatt stempelet "dårligst på likestilling". Nå er landsdelen i gang med å fjerne...

  Les mer
 • Fylkeskommunen gir 848 000 kroner i støtte til seks forskningsprosjekter i landsdelen
  av Torkelsen, Jan H., 31.08.10

  Fylkeskommunen gir 848 000 kroner i støtte til seks forskningsprosjekter i landsdelen

  1280

  Les mer
 • av Jannike Kittelsen, 19.08.10

  Ordførere klatrer for likestilling

  Ordførerne i Lillesand og Arendal har begge et ønske om å bedre likestillingen i Agder. De spreke...

  Les mer
 • av Reed, Lisbeth, 11.08.10

  Regionplan Agder 2020 er klar til bruk!

  Regionplan Agder 2020 er nå  ferdig trykt og sendt til alle kommunene på Agder. Plansekretariatet...

  Les mer

Invitasjon til høring

Det sendes i disse dager ut melding om høring på Regional plan for Kristiansandsregionen 2010 - 2050. Planen skal legges til grunn for fylkeskommunenes virksomhet og for kommunal og statlig...

av admin, 01.07.10

Fylkeskommunen med i spennende laksetrapprosjekt i Lygna?

Det er utarbeidet planer for bygging av ei laksetrapp i en 220 meter lang tunnel ved Kvåsfossen i elva Lygna. Elva er lakseførende de rundt 20 kilometrene fra kysten og frem til fossen. Ved å anlegge...

av admin, 12.05.10

Prosjektet ”Sørnorsk kystnatur” får fylkeskommunal støtte

Fylkesutvalget besluttet tirsdag at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra med et tilskudd på inntil 340.000 kroner til delvis finansiering av prosjektet ”Sørnorsk Kystnatur.” Prosjektet er planlagt å...

av Torkelsen, Jan H., 12.05.10

Fylkeskommunen medfinansierer doktorstipendiatstilling ved UiA innen trebransjen

Fylkesutvalget gjorde det tirsdag klart at Vest-Agder fylkeskommune vil støtte opprettelse av en doktorstipendiatstillling for trebransjen på Agder. Fylkeskommunen vil bidra med et tilskudd på inntil...

av admin, 12.05.10

Fylkesutvalget innstiller på at Regionplan Agder 2020 skal godkjennes

Fylkestingene i begge Agder-fylkene har i denne måneden Regionplan Agder 2020 til endelig behandling. Da fylkesutvalget tirsdag behandlet planen anbefalte utvalget enstemmig at fylkestinget i...

av Torkelsen, Jan H., 14.04.10

Regionplan Lindesnes 2009 - klar til bruk!

Tidenes første fylkesdelplan for Lindesnesregionen ble vedtatt av fylkestinget i Vest-Agder i desember 2009. Regionplan Lindesnes 2009 foreligger nå i trykt utgave og på nett. Planen skal være et...

av Reed, Lisbeth, 07.04.10

18 millionar kroner til lokal samfunnsutvikling

18 fylkeskommunar har teke imot invitasjonen frå Kommunal- og regionaldepartementet og får ein million kroner kvar til å delta i satsinga Lokal samfunnsutvikling i kommunane. Fleire kommunar er alt i...

av Torkelsen, Jan H., 24.03.10

Agderforskning og fylkeskommunene på Agder inngår samarbeidsavtale

Vest-Agder fylkeskommune vil gi et tilskudd på 750 000 kroner til finansiering av en samarbeidsavtale med Agderforskning. Det tas sikte på en tilsvarende årlig bevilgning til og med 2012. Tilskuddet,...

av Torkelsen, Jan H., 17.03.10

Rådgivere studerer likestilling

av Reed, Lisbeth, 03.02.10

Næringsministeren støtter Global Future

Næringsminister Trond Giske offentliggjorde støtte til Global Future på NHO’s årskonferanse nylig -Det er et av de mest vellykkede integreringsprosjektene jeg har sett, og derfor vil departementet...

av Torkelsen, Jan H., 12.01.10

Vel en million euro til et nytt interregionalt prosjekt om sosial byplanlegging

Fylkesutvalget bevilget i august 780.000 kroner samlet for 2011, 2012 og 2013 som medfinansiering til Interreg IVa prosjektet ”Sosiale aspekter og medborgerdialog i byplanleggingen”. I prosjektet vil...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01