• av admin, 20.12.10

  Fire skogområder vernet i Vest-Agder

  Kongen i statsråd vedtok fredag å verne 26 skogområder i landet. Blant disse er fire i Vest-Agder....

  Les mer
 • av admin, 15.12.10

  Vellykket kurs om planregister og planbestemmelser

  Torsdag 9. desember ble det avholdt kurs i planregister og planbestemmelser på Rosfjord hotell i...

  Les mer
 • av Rundbråten, Tonje, 10.12.10

  Tilskudd til friluftlivstiltak og viltformål

  Vest-Agder fylkeskommune deler ut tilskudd til ulike friluftslivstiltak og viltformål....

  Les mer
 • Marnardal sier ja til Region Agder
  av Torkelsen, Jan H., 09.12.10

  Marnardal kommune får 200 000 kroner til stedsanalyse for området Øyslebø – Laudal

  Les mer
 • NY PADLEGUIDE FOR DALANE!
  av Folkestad, Torill, 02.12.10

  NY PADLEGUIDE FOR DALANE!

  Lars Verket har i år gitt ut en ny padleguide, nemlig padleguide for Dalane i Rogaland. Den første...

  Les mer
 • av Rundbråten, Tonje, 25.11.10

  Kurs i planregister og planbestemmelser etter ny Plan- og bygningslov

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 27.10.10

  Kristiansand kommune må foreta konsekvensutredning av kommuneplanforslag

  Kristiansand kommune har lagt kommuneplanen ”Styrke i mulighetene ” ut til høring. Da...

  Les mer
 • Sogndalen kommunes revidering av kommuneplan tar opp viktige temaer og problemstillinger
  av Torkelsen, Jan H., 27.10.10

  Sogndalen kommunes revidering av kommuneplan tar opp viktige temaer og problemstillinger

  Songdalen kommune har varslet oppstart av revisjon av kommuneplanen for perioden fra 2010 til 2020....

  Les mer
 • Fylkeskommunen tilbyr Songdalen kommune finansielt og faglig samarbeid om utvikling
  av Torkelsen, Jan H., 27.10.10

  Fylkeskommunen tilbyr Songdalen kommune finansielt og faglig samarbeid om utvikling

  Da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø onsdag behandlet en oppstartsmelding fra Sogndalen...

  Les mer

Innsigelse til kommunedelplan for Sira i Flekkefjord

Flekkefjord kommune har forslag til kommunedelplan for Sira til annen gangs offentlig ettersyn.. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø avga onsdag Vest-Agder fylkeskommunes høringsuttalelse og...

av Torkelsen, Jan H., 27.10.10

Kommuneplanforslaget gir Kristiansand grunnlag for å vedta et godt styringsdokument

Kristiansand kommune har lagt kommuneplanen ”Styrke i mulighetene ” ut til høring. Det dreier seg om kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Fylkestinget utalte seg i dag om samfunnsdelen som en mener...

av Torkelsen, Jan H., 20.10.10

Dagsseminar om vanndirektivet

Det ble avholdt dagsseminar om vanndirektivet torsdag 30. september.  Det var stort oppmøte og mange interessante innlegg.

av Nicolaisen, Janicke, 11.10.10

Skibmannsheia på Lindesneshalvøya kan bli sikret som ei turisthytte

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø sa seg onsdag enig i et initiativ for å sikre Skibmannsheia på Lindesneshalvøya som ei turisthytte som skal være tilgjengelig for alle. Skibmannsheia er...

av admin, 23.09.10

Ny kommunedelplan for Knaben legger grunnlag for positiv utvikling

Kvinesdal kommune har sendt forslag til revidert kommunedelplan for Knaben ut til offentlig ettersyn. Da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet den i dag ble det uttrykt at etter...

av Torkelsen, Jan H., 25.08.10

Framtidsbygda 2010

Den årlige konferansen Framtidsbygda ble avholdt på Evjemoen 13.august. Arrangementet som er et samarbeidsopplegg mellom Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner og Fylkesmennene i Agderfylkene med Setesdal...

av admin, 20.08.10

Sommertilbud!

Om du ikke har boka "Vandringer i Setesdal Vesthei" fra før, bør du benytte deg av muligheten til å skaffe deg både bok og turkart over Setesdalsheiene til bare 350 kroner! (Full pris 497,-)

av Torill Folkestad, 10.08.10

Planforum høsten 2010

Under følger en oversikt over møtene i ”Planforum høsten 2010”.Møtene er åpne for kommunene og at det er anledning til å presentere problemstillinger knyttet til planer (kommunedelplaner, områdeplaner...

av Siv Hemsett, 01.07.10

Trebiennalen 2010

Årets Trebiennale ble en suksess med over 100 deltakere. Spesielt gledelig var at mange elever med byggfag på videregående skole deltok. Biennalen strakte seg denne gangen over to dager; første dag...

av Kristin Syvertsen, 01.07.10

Invitasjon til høring

Det sendes i disse dager ut melding om høring på Regional plan for Kristiansandsregionen 2010 - 2050. Planen skal legges til grunn for fylkeskommunenes virksomhet og for kommunal og statlig...

av admin, 01.07.10

Ungdom, bolyst og kultur i fokus på årets framtidsbygda-konferanse

Fredag 13. august møtes politikere og administrasjon fra det offentlige, representanter fra lag og organisasjoner, kulturinstitusjoner, ildsjeler og kulturbærere til dagskonferansen ”Framtidsbygda...

av admin, 01.07.10

Vestegder bidrar i kystsoneplanlegging i Estland

Vest-Agder fylkeskommune sitt vennskapsfylke i Estland, Vest-Virru, skal lage sin første plan for utviklinga av kystsonen i fylket sitt. De har fått tilskudd fra EØS til dette prosjektet, og har...

av Inga Lauvdal, 25.05.10

Ros til Marnardal kommune for kommunedelplan for Øyslebø

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ga i dag uttrykk for at det er meget positivt at det er utarbeidet en kommunedelplan for Øyslebø. Fra Vest-Agder fylkeskommunes side vurderes planen som godt...

av Torkelsen, Jan H., 20.05.10

Befolkningsutvikling er en viktig utfordring for Hægebostad kommune

Hægebostad kommune har vedtatt å starte opp arbeidet med samfunnsdelen av ny kommuneplan. Fylkestinget gjorde det i dag klart at fylkeskommunen kan bidra både faglig og økonomisk til utredninger...

av Torkelsen, Jan H., 27.04.10

Fylkeskommunen bidrar til brosjyre om tur- og aktivitetsmuligheter i Flekkefjord

Flekkefjord og Oplands Turistforening har søkt Vest-Agder fylkeskommune om 40 000 kroner i støtte til utarbeidelse av en brosjyre om tur- og aktivitetsmulighetene knyttet til Hidraheia generelt og...

av Torkelsen, Jan H., 08.04.10

Lindesnes kommune bør få en park- and ride løsning på Vigeland

Lindesnes kommune har tatt kommuneplanens arealdel opp til revisjon. Planprogrammet har fokusert på fem ulike utfordringer. Disse omfatter klima, miljøvern og friluftsliv, utvikling av nye...

av Torkelsen, Jan H., 11.03.10

Bortelidtjønna utpekes som område for sentrumsutvikling på Bortelid

Det er utarbeidet en analyse ”Stedsanalyse og stedsutvikling på Bortelid” i Åseral. I analysen pekes det på at det i dag er flere områder på Bortelid som har mulighet til å bli utviklet til et...

av Torkelsen, Jan H., 04.02.10

Vi er blitt vannregionmyndighet

Vest-Agder fylkeskommune er utpekt til å være vannregionmyndighet for Aust- og Vest-Agder.   I de to fylkene er det tilsammen 7 vannområder som berører alle kommuner fra hei til hav. Målet med...

av Nicolaisen, Janicke, 29.01.10

Planforum våren 2010

Under følger en oversikt over møtene i ”Planforum våren 2010”.Møtene er åpne for kommunene og at det er anledning til å presentere problemstillinger knyttet til planer (kommunedelplaner, områdeplaner...

av Siv Hemsett, 08.01.10

Oppgaver på miljøvern- og landbruksområdet overført fra fylkesmannen til fylkeskommunen

Med bakgrunn i forvaltningsreformen, som nå er iverksatt fra årsskiftet, har fylkeskommunen fått tilført flere av fylkesmannens oppgaver på miljøvern- og landbruksområdet. Endringene trådte i kraft...

av Torkelsen, Jan H., 06.01.10

Det skal utarbeides forvaltningsplan for Songdalselva

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø vedtok onsdag at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra med 100 000 kroner i støtte til arbeidet med å lage en forvaltningsplan for Songdalselva. Songdalen...

av admin, 01.01.01