• Sykkeltrafikken i kristiansandsregionen skal dobles innen 2020
  av Torkelsen, Jan H., 28.01.11

  Sykkeltrafikken i kristiansandsregionen skal dobles innen 2020

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 27.01.11

  Hjertesukk om veiplanlegging fra fylkesordføreren

  Det å bygge veier i Norge krever en omfattende planprosess. Da fylkesordfører Thore Westermoen holdt...

  Les mer
 • Sørvestbanen – YES WE CAN DO IT!
  av Torkelsen, Jan H., 27.01.11

  Sørvestbanen – YES WE CAN DO IT!

  Les mer
 • Fylkesvaraordføreren har store forhåpninger til regjeringens krisepakke
  av Torkelsen, Jan H., 27.01.11

  Fylkesvaraordføreren: - Rammebetingelsene for kollektivtrafikk må gjennomgås

  Da stortingets transport- og kommunikasjonskomité onsdag besøkte Kristiansand kunne...

  Les mer
 • Overførte veimidler fra fjoråret brukes til flere utbedringstiltak på fylkesveiene i år
  av Torkelsen, Jan H., 25.01.11

  Utfordring til Stortingets transportkomité. Det er behov for å tenke nytt!

  -Norge er på etterskudd når det gjelder infrastruktur som vei og bane. Det er stort etterslep på...

  Les mer
 • Vestfold krever Inter City-ferdigstillelse frem til Skien innen 2024
  av Torkelsen, Jan H., 21.01.11

  Årets viktigst jernbanekonferanse

  Les mer
 • Flere millioner kroner til bygningsvedlikehold på Sørlandsbanen
  av Torkelsen, Jan H., 20.01.11

  Dobbeltsporet jernbane på østlandet gir tre ganger så mange passasjerer

  En mulighetsstudie utført i regi av Jernbaneverket med bistand fra ulike konsulentselskaper viser...

  Les mer
 • Nytt nyhetsbrev om Hidra landfast-prosjektet
  av Torkelsen, Jan H., 20.01.11

  Nytt nyhetsbrev om Hidra landfast-prosjektet

  I et nytt nyhetsbrev om Hidra landfast-prosjektet kan en lese om stort tunnelengasjement på Hidra....

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 11.01.11

  Fylkesveistrekninger stengt og mindre salting

  Les mer

Det kan bli mangel på salt til veiene

Saltleverandørene har meldt at det kan bli akutt mangel på vegsalt i løpet av vinteren. Bakgrunnen er stort forbruk, små lagere og begrenset tilgang. Statens vegvesen ser nå på konsekvenser og...

av Torkelsen, Jan H., 11.01.11

Økt sykling i Kristiansand og Mandal

Det har dessverre de siste dagene kommet fram feilaktige tall om sykkelbruken, skriver Statens vegvesen på sine nettsider. Dette skyldes at tellepunktene flere steder har vært ustabile eller ute av...

av Torkelsen, Jan H., 07.01.11

Hurtigarbeidende gruppe for videre utvikling av norsk jernbane

- Jeg setter nå ned en hurtigarbeidende gruppe for å forsikre meg om at vi løser oppgavene på en best mulig måte. Hovedutfordringen på jernbanen er nedslitt infrastruktur og mye gammelt materiell....

av Torkelsen, Jan H., 07.01.11

Vinterstandard på veier

Hvilken standard kan du forvente på veiene i ditt nærområdet i vinter? Svar på det finner du på nettsidene til statens Vegvesen, det forklarer samferdselsrådgiver i Vest-Agder fylkeskommune (VAF)...

av Macdonald, Cheryl, 05.01.11

Det blir ”Aksjon mot trafikkdød” fredag 7. januar i Kristiansand

Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner, Statens vegvesen i Agder-fylkene, Trygg Trafikk, Biskopen i Agder og Telemark, Agder politidistrikt og Utrykningspolitiet er sammen om å arragere ”Aksjon mot...

av Torkelsen, Jan H., 03.01.11

Stortingets kommunikasjons- og transportkomité på befaring i Vest-Agder

Stortingets kommunikasjons- og transportkomité, under ledelse av komitéleder Knut Arild Hareide vil komme på befaring i Vest-Agder 25. og 26. januar. Komiteen ankommer i buss langs E-39, etter en...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Folkemøte om tunnelforbindelsen til Hidra

Tirsdag 18. januar kl 18.00 inviterer Statens vegvesen alle interesserte til folkemøte på Hidra skole om tunnelforbindelsen Hidra landfast. -Vi ønsker å gi lokalbefolkningen en bred presentasjon av...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01