Det påpekes at nasjonalt styringsnivå binder opp mye av tiden til skoleledere, lærere og andre i skolen. KS er opptatt av å gi lokale skoleeiere større mulighet til å utvikle egen skoleeierrolle basert på faglig kunnskap og bredt samarbeid mellom politisk, administrativt og fagprofesjonelt nivå.
KS ønsker en videreutvikling av innholdet i rektorutdanningen som i større grad involverer kommunale og fylkeskommunale skoleeiere. Dette for å sikre at opplæringstilbudet dekker deres behov for kompetanse. KS har fremmet forslag om en desentralisert rektorskoleutdanning slik at flere får delta og det hadde vært lettere å forankre utdanningens innhold i kommunale og regionale behov.


av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Skolefrokost
  av jto, 25.04.19

  Elever i videregående skoler i Vest-Agder skal tilbys skolefrokost

  Les mer
 • Skolemotiv
  av jto, 12.03.19

  Fylkesutvalget anbefaler støtte til prosjekt for frilufts-skolefritidsordning i Hægebostad

  Les mer
 • Eilert Sundt Vgs Skisseprosjekt Rambøll
  av jto, 13.02.19

  Grønt lys for skolebyggprosjekt i Farsund

  Les mer