På Tangen videregående skole i Kristiansand har en gjennom flere år drevet aktivt arbeid mot mobbing. Et av tiltakene for å stoppe mobbing er en anti-mobbekampanje for alle elever på Vg1. Arbeidet har kommet godt i gang. Frank Domingos og Harald Alvestad fra skolens Elevtjeneste har opplevd stor interesse for opplegget og de har klart å skape engasjement hos elevene i de klassene de har gjennomført opplegget. Kampanjen vil fortsette i annet termin, med resten av elevegruppene. Opplegget baserer seg på to-veis kommunikasjon og elevene deltar aktivt, fremgår det av skolens nettside.

I tillegg til kampanjen mot mobbing er elevene og samtlige ansatte engasjert i arbeidet sammen for å nå dette målet. Elevene har gjennom kampanjen gitt svært gode tilbakemeldinger om hvordan de oppfatter det sosiale miljøet ved skolen.

Skolen har spesielt fokus på:
- Utestengelse (spesielt blant jenter)
- Digital mobbing (nettvett)
- Trakassering, trusler og vold (konsekvenser av dette)
- Gruppemobbing (spesielt blant gutter)
- Mobbing glemmes aldri (gjelder både mobber og mobbeoffer)
- Si i fra
- Språkbruk blant elevene
- Tenke og reflektere

Ved skolen ser en at arbeidet mot mobbing krever en helhetlig, langsiktig og systematisk innsats, hvor både unge, foresatte og ansatte i skole og fritidsmiljø må delta aktivt.

Tangen videregående skole håper etter hvert å utvide kampanjen - og bruke den informasjonen og lærdommen som tilegnes i undervisningssammenheng.

Det er viktig at det slås raskt ned på småkommentarer i - og utenfor klasserommet, selv om elevene forsøker å bagatelliserer det bort. Skjult mobbing er vanskelig å oppdage, og småkommentarer kan ofte være en del av noe større.


av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden