-Gode lærere er det viktigste for elevens læring. Vi vet at skolen i fremtiden vil trenge enda flere gode lærere, og derfor vil vi ha kampanje i tre nye år for å sikre fortsatt god rekruttering til lærerutdanningene, sier forsknings- og utdanningsminister Tora Aasland i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet. De pekes på at de siste årene har antall søkere til lærerutdanningene gått kraftig opp. I 2010 begynte nesten 40 prosent flere studenter på grunnskolelærerutdanningen, sammenlignet med 2008. For alle lærerutdanningene sett under ett har økningen vært på mer enn 30 prosent.

Gnist logoLærerrekrutteringskampanjen ”Har du det i deg?”, som gikk for første gang våren 2009, har bidratt til denne utviklingen. Kampanjen er en del av GNIST – et partnerskap og en overbygning for en rekke tiltak som samlet sett skal styrke kvaliteten på lærerutdanningene, bedre rekrutteringen og videreutvikle lærerprofesjonen.

Den nye kampanjeperioden skal vare fra 2012 til og med 2014. Arbeidet med kampanjen vil bli lagt ut på anbud i løpet av våren.


av Torkelsen, Jan H., publisert 10. januar 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Førerkort
  av jto, 25.06.19

  Enkelte kjøretimer blir ikke lenger regnet med i fraværsgrensen

  Les mer
 • Gratis Sommerkurs I 2019
  av jto, 05.06.19

  Gratis sommerkurs i matematikk og naturfag 2019

  Les mer
 • Datamus
  av jto, 22.05.19

  Vest-Agder får digital skolehelsetjeneste fra høsten

  Les mer