• av Siv Hemsett, 28.03.11

  Varsel om oppstart av arbeid med forvaltningsplan for vannregion Agder. Høring av planprogram

  Vannregionmyndigheten for vannregion Agder ved Vest-Agder fylkeskommune varsler med dette iht Plan-...

  Les mer
 • Kraftverkutbygging kan bidra til veiforbindelse mellom Ljosland og Bortelid
  av Torkelsen, Jan H., 16.03.11

  Viktige innspill fra fylkeskommunen til kommuneplanrevisjon i Åseral

  Les mer
 • Vil ha økt budsjettramme til riksveger i 2013
  av Torkelsen, Jan H., 09.03.11

  Nye midler til lokal samfunnsutvikling i kommunene

  Kommunal- og regionaldepartementet har i år satt av totalt 30 millioner kroner til satsingen Lokal...

  Les mer
 • Friluftsliv for alle - Tur på hjul!
  av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

  Nye mål og retningslinjer for tildeling av friluftslivsmidler og sikring av friluftsområder

  Les mer
 • Innsigelser til arealdisposisjoner i kommuneplanforslag i Åseral
  av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

  Innsigelser til arealdisposisjoner i kommuneplanforslag i Åseral

  Åseral kommune startet opp arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel og samfunnsdel i 2009....

  Les mer