• Grunnboringer i gang ved Bukstad og Kvellandstrand på Hidra
  av Torkelsen, Jan H., 07.10.11

  Grunnboringer i gang ved Bukstad og Kvellandstrand på Hidra

  Statens vegvesen og Multiconsult starter någrunnboringer for å undersøke havbunnen ved...

  Les mer
 • Prøvekjøring av Hidratunnelen på Skalldyrtreffet
  av Torkelsen, Jan H., 29.06.11

  Prøvekjøring av Hidratunnelen på Skalldyrtreffet

  Mange lot seg imponere av en filmanimasjon av den undersjøiske tunnelen på fylkesveien som skal...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 21.06.11

  Fylkestinget vil ha bedre vei til Kjevik

  Statens vegvesen har nå utarbeidet budsjettforslaget 2012 for riksveinettet. Budsjettforslaget...

  Les mer
 • Agder på topp i beltebruk i buss
  av Torkelsen, Jan H., 21.06.11

  Fylkestingsflertall mot rushtidsavgift som finansiering av Agder Kollektivtrafiikk AS

  Fylkestinget behandlet i går en strategisak hvor fylkespolitikerne fastsetter retningslinjer for...

  Les mer
 • Deltaker nummer 5000 gikk gjennom trafikksikkerhetsprosjektet Trafo i dag
  av Torkelsen, Jan H., 20.06.11

  - Tankevekkende møte med døden

  -Unikt og kreativt trafikksikkerhetsarbeid i Kristiansand gir håp om en redusert ulykkesstatistikk....

  Les mer
 • Agder på topp i beltebruk i buss
  av Torkelsen, Jan H., 17.06.11

  Belønningsmiddelbortfall fra 2013 gir utfordringer som må løses for kollektivtrafikken

  Kollektivtransporten i Kristiansands-regionen finansieres i dag med rundt 25 prosent eller 25...

  Les mer
 • Kleppa: -Fylkeskommunane skal samla alle bompengeprosjekta sine i eit bompengeselskap
  av Torkelsen, Jan H., 16.06.11

  Trafikknedgang i Listerbommene i mai

  Les mer
 • E39-arbeidene mellom Fardal og Osestad i gang
  av Torkelsen, Jan H., 16.06.11

  Konseptvalgutredning legger til grunn raskere, tryggere og mer kostnadseffektiv transport mellom Søgne og Ålgård

  Fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble onsdag orientert om et sammendrag av...

  Les mer
 • Fylkeskommunen klargjør retningslinjene for bruk av brune skilt i Vest-Agder
  av Torkelsen, Jan H., 15.06.11

  Fylkeskommunen klargjør retningslinjene for bruk av brune skilt i Vest-Agder

  Hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø ble onsdag orientert om retningslinjer for bruk av...

  Les mer

Ingen annen by er kommet lenger enn Kristiansand på tilrettelegging av kollektivtrafikken

-Det er et lenge anerkjent problem at kollektivtrafikken har vært vanskelig tilgjengelig for en god del mennesker. Derfor har det i lang tid pågått et arbeid i Vest-Agder fylkeskommune, Agder...

av Torkelsen, Jan H., 15.06.11

Nyhetsbrev fra Hidra Landfastprosjektet

Det er nå klart et nytt nyhetsbrev om det store fylkesveiprosjektet Hidra Landfast i Flekkefjord. Du kan lese om at en tunnelplan nå er levert. Multiconsult AS er ferdig med prosjekteringsjobben av...

av admin, 14.06.11

Det blir ny bomstasjon på E18 i Lillesand.

Mandag vedtok Stortinget å utvide Aust-Agder-pakken. 78 representanter stemte for utviding av Aust-Agderpakken, mens 23 stemte mot. Både Samferdselsdepartementet og flertallet i transport- og...

av Torkelsen, Jan H., 07.06.11

Rapport viser at det må satses mye kraftigere på kollektivtrafikk og samferdsel

På oppdrag fra KS har analyseselskapet Urbanet Analyse beregnet følgene av utviklingsscenarier for trafikkveksten de neste 20 årene. Rapporten ble presentert på et seminar onsdag. Den viser at det må...

av Torkelsen, Jan H., 03.06.11

Samferdselsministeren vil møte næringslivet for å få mer effektiv transport

- Meir effektiv og påliteleg transport er avgjerande for å styrkja næringsliv i heile landet. Eg ønskjer difor at næringslivet skal vera med og drøfta kva for utbygging, tiltak og rammevilkår som må...

av Torkelsen, Jan H., 26.02.09

55 millioner kroner er brukt så langt på tilrettelegging av kollektivtransporten

Fra 1998 til 2011 er det totalt investert rundt 55 millioner kroner til tilrettelegging av holdeplassene i Kristiansand. Dette omfatter både statlige tilskudd og betydelige lokale egenandeler på...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Helhjertet støtte fra Vest-Agder fylkeskommune til ”Ferjefri E39”

Stadig flere langs kysten fra Trondheim til Kristiansand mobiliserer nå for en bedre hovedvei langs sørvestlandskysten. -Initiativet ”Ferjefri E39” angår Vest-Agder i høyeste grad. Vi er positive til...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Møt Hidra landfast på Skalldyrtreffet i Kirkehavn

Prosjektleder i Statens vegvesen Oddvar Kaarmo stiller med egen stand under Skalldyrtreffet på Hidra for å informere om det pågående fylkeskommunalt eide undersjøiske veiprosjektet mellom fastlandet...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01