• Næringsdepartementet skal evaluere næringshagene
  av Torkelsen, Jan H., 29.06.11

  Lister Nyskaping inn i nytt næringshageprogram

  Lister Nyskaping får tilbod om å delta i det nye næringshageprogrammet frå 1. juli 2011, skriver...

  Les mer
 • Fylkespolitikerne ønsker at det utformes en energipolitisk handlingsplan
  av Torkelsen, Jan H., 21.06.11

  Vest-Agder ”et grønt batteri” i fremtidens europeiske kraftsystem?

  Fylkestinget ble tirsdag orientert om at EU har vedtatt både kortsiktige og langsiktige klima- og...

  Les mer
 • Eyde-nettverket er tatt opp i nettverksprogrammet Arena
  av Torkelsen, Jan H., 10.06.11

  Mer penger fra fylkeskommunen til Eyde-nettverket

  Eyde-nettverket søker Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner om et ekstratilskudd for 2011. Tilskuddet...

  Les mer
 • av Macdonald, Cheryl, 07.06.11

  300 000 kroner TIL Lister Kompetanse AS

  Fylkesutvalget vedtok i sitt møte 7. juni, å bevilge 300 000 kroner til drift av Lister kompetanse...

  Les mer
 • Grønt lys til bygging av Kvævebekken kraftverk i Sirdal
  av Torkelsen, Jan H., 07.06.11

  Grønt lys til bygging av Kvævebekken kraftverk i Sirdal

  Vest-Agder fylkeskommune har mottatt søknad om bygging av Kvævebekken kraftverk i Sirdal kommune....

  Les mer
 • Universitet i Agder øker mest
  av Torkelsen, Jan H., 07.06.11

  Fylkespolitisk bifall til å prøve ut bedriftsstipendiater for reiseliv

  Fylkesutvalget sa seg i dag positivt til at det opprettes to bedriftsstipendiater for reiseliv som...

  Les mer
 • Bygdeutviklingsprisen 2011
  av Egeli, Berit, 01.01.01

  Bygdeutviklingsprisen 2011

  Innovasjon Norge deler kvart år ut Bygdeutviklingsprisen - påmeldingsfristen er 1. juli 2011. Prisen...

  Les mer