I juni 2010 vedtok fylkestinget å arbeide for å etablere et elev- og lærlingeombud i Vest-Agder. Begrunnelsen var å styrke elevdemokrati og -medvirkning i fylket. Ombudet skal ha som primæroppgave å informere elever/lærlinger om deres rettigheter og plikter i den videregående skolen, samt forbedre elevdemokratiets rolle og funksjon. I den sammenheng ble det vedtatt at stillingen skulle innarbeides i årsbudsjettet for 2011 og det skulle utarbeides en utfyllende stillingsinstruks. I dag fattet fylkesutvalget de endelige vedtak slik at ombudets mandat og stillingsbeskrivelse nå er klargjort.

I mandatet fremgår det at ombudet skal utføre sitt arbeid på fritt og selvstendig grunnlag uavhengig av administrativ og politisk ledelse i fylkeskommunen. Ombudet skal bidra til at alle elever, lærlinger og lærekandidater får den opplæringen de har krav på. Videre skal ombudet være en brobygger mellom alle parter i videregående opplæring i arbeidet med å dyktiggjøre elever, lærlinger og lærekandidater til aktiv medvirkning i læringsarbeidet. Ombudet skal normalt ikke engasjere seg i enkeltsaker, men gi nødvendig bistand slik at de får avklart ulike problemstillinger med rette instans Ombudet skal utarbeide en årlig rapport og handlingsplan i tråd med eksisterende planperioder som fremlegges til politisk behandling i fylkestinget.

Ombudets arbeidsområde omfatter alle opplæringsinstitusjonene i det fylkeskommunale opplæringstilbudet, samt andre offentlige og private opplæringsinstitusjoner og lærebedrifter i de tilfeller fylkeskommunen dekker driftsutgifter, gir tilskudd til opplæring eller kjøper opplæringstjenester.

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. juni 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Førerkort
  av jto, 25.06.19

  Enkelte kjøretimer blir ikke lenger regnet med i fraværsgrensen

  Les mer
 • Gratis Sommerkurs I 2019
  av jto, 05.06.19

  Gratis sommerkurs i matematikk og naturfag 2019

  Les mer
 • Datamus
  av jto, 22.05.19

  Vest-Agder får digital skolehelsetjeneste fra høsten

  Les mer