I juni 2010 vedtok fylkestinget å arbeide for å etablere et elev- og lærlingeombud i Vest-Agder. Begrunnelsen var å styrke elevdemokrati og -medvirkning i fylket. Ombudet skal ha som primæroppgave å informere elever/lærlinger om deres rettigheter og plikter i den videregående skolen, samt forbedre elevdemokratiets rolle og funksjon. I den sammenheng ble det vedtatt at stillingen skulle innarbeides i årsbudsjettet for 2011 og det skulle utarbeides en utfyllende stillingsinstruks. I dag fattet fylkesutvalget de endelige vedtak slik at ombudets mandat og stillingsbeskrivelse nå er klargjort.

I mandatet fremgår det at ombudet skal utføre sitt arbeid på fritt og selvstendig grunnlag uavhengig av administrativ og politisk ledelse i fylkeskommunen. Ombudet skal bidra til at alle elever, lærlinger og lærekandidater får den opplæringen de har krav på. Videre skal ombudet være en brobygger mellom alle parter i videregående opplæring i arbeidet med å dyktiggjøre elever, lærlinger og lærekandidater til aktiv medvirkning i læringsarbeidet. Ombudet skal normalt ikke engasjere seg i enkeltsaker, men gi nødvendig bistand slik at de får avklart ulike problemstillinger med rette instans Ombudet skal utarbeide en årlig rapport og handlingsplan i tråd med eksisterende planperioder som fremlegges til politisk behandling i fylkestinget.

Ombudets arbeidsområde omfatter alle opplæringsinstitusjonene i det fylkeskommunale opplæringstilbudet, samt andre offentlige og private opplæringsinstitusjoner og lærebedrifter i de tilfeller fylkeskommunen dekker driftsutgifter, gir tilskudd til opplæring eller kjøper opplæringstjenester.

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. juni 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Skolemotiv
  av jto, 12.03.19

  Fylkesutvalget anbefaler støtte til prosjekt for frilufts-skolefritidsordning i Hægebostad

  Les mer
 • Eilert Sundt Vgs Skisseprosjekt Rambøll
  av jto, 13.02.19

  Grønt lys for skolebyggprosjekt i Farsund

  Les mer
 • Vennesla Vgs Miljøsertifisert
  av Vennesla kommune/Odd Inge Uleberg, 06.02.19

  Gratulerer til Vennesla videregående skole med miljøsertifikat

  Les mer