Rosfjord strandhotell og BR Gruppen skal utvikle et helårs turistanlegg i området nedenfor Skomrak gård i Lyngdal. Det planlagte turistanlegget vil bestå av rundt 70 boenheter i leilighetsbygg nedenfor fylkesveien til Austad og Spangereid, og mellom 60 og 80 hytter ovenfor fylkesveien. Strandhotellet vil stå for utleie og drift av serverings- og servicefunksjoner på stedet.

Ifølge Farsunds Avis er det ikke bare fylkeskommunen som har innsigelse. Norges vassdrags- og energidirektorat har heller ikke trukket sin innsigelse. Direktoratet stiller krav om at skredfarevurderinger må kontrolleres av en uavhengig part, og at planen skal vise hvordan sikkerhetskrav skal følges opp.

Rådmann Evy-Anni Evensen tror ikke prosjektet vil dra ut mer i tid på grunn av de to innsigelsene.

— Jeg regner med vi kan kjøre dette parallelt med andre saker som må ordnes før anleggsarbeidene kan starte. Vi skal blant annet forhandle om utbyggingsavtale, og arkeologiske utgravinger må skje før prosjektet kan starte for alvor, sier hun.

av Macdonald, Cheryl, publisert 19. juli 2011 | Skriv ut siden