Kommuner og fylkeskommuner i Norge ønsker at tiden fra planlegging av et større samferdselsprosjekt starter opp til det blir realisert, blir kuttet kraftig. Da må det først og fremst gjøres noe med dagens omstendelige prosedyrer for godkjenning av slike prosjekter. Det er et statlig ansvar. Det må også transportpolitikerne på Stortinget få øynene opp for, skriver områdedirektør for interessepolitikk i KS Helge Eide i en kommentar i Aftenposten.

Eide presenterer prosjekter hvor en både lokalt og regionalt har gått for en løsning, men hvor sentrale instanser har forsinket med flere innsigelser. Han viser til at det i Fredrikstad vil ta 17 år fra bystyret fattet vedtak om et veiprosjekt til det står ferdig.

Eide konkluderer med at en viktig årsak til at det går med så mye tid er de formelle krav til slike større prosjekter: -Det skal utarbeides såkalte konseptvalgutredninger (KVU) i den enkelte region og en ekstern kvalitetssikring av dette (KS1) før det i hele tatt besluttes av staten å igangsette et prosjekt. Så skal rett nok kommunene si sitt gjennom kommunedelplaner og reguleringsplaner, før en ny statlig bestemt kvalitetssikring av forprosjektgrunnlag og kostnadsoverslag (KS2) gjennomføres.

-Mange av prosjektene skal også inn i Nasjonal Transportplan og deretter i de årlige budsjettforslagene. Hvis prosjektet skal finansieres med bompenger så skal det også godkjennes av Stortinget. Hele denne prosessen – fra start til slutt – tar i dag i gjennomsnitt 9 år. Selv de enkleste prosjekter vil kreve 5 år. Det er ikke rart at både kommune- og fylkespolitikere – og folk flest blir utålmodige!

Hva kan gjøres for å få ned denne planleggingstiden, spør Eide: -Det bør holde med én samlet forprosjektering av større vegprosjekter - gjennom den lovpålagte regionale og lokale planleggingen. Dagens system med pålagt KVU og KS1 på toppen av det hele tar ofte flere år.

Han spør også om det virkelig er nødvendig at bompengefinansiering må behandles i Stortinget? -Når lokale og regionale tar hele belastningen med å gå inn for bompengefinansiering, fordi de mener det er nødvendig av hensyn til forsert vegutbygging i regionen, hvorfor må en da vente på godkjenning i Stortinget?

-Vi bør stille samme krav til både kommuner og stat: I den grad det er uenighet mellom kommuner og/eller innad i staten om ulike løsninger/traseer, som forsinker framdriften, kan verken stat eller kommuner tillates å trekke ut prosessene urimelig. Et virkemiddel for å gjøre noe med det, bør være en kritisk gjennomgang av prosessen med innsigelser ved større samferdselsprosjekter. Den kan strammes opp – både i omfang og tid, skriver han.


av Torkelsen, Jan H., publisert 1. juli 2011 | Skriv ut siden