92 prosent av husholdningene i Norge har tilgang til Internett hjemme. Tilgang til mobilt bredbånd blir stadig mer vanlig, med en økning fra 22 til 34 prosent i løpet av det siste året. 59 prosent av befolkning har brukt sosiale nettsamfunn i 2. kvartal 2011.Statistisk Sentralbyrås undersøkelse om bruk av IKT i husholdningene viser for første gang statistikk om andelen av befolkningen som deltar i sosiale nettsamfunn, som for eksempel Facebook og Twitter. Andelen er litt høyere hos kvinner, 61 prosent, enn hos menn, med 57 prosent. Sosiale nettsamfunn er mer populært blant den yngre del av befolkningen. Om lag 9 av 10 personer under 35 år har deltatt i sosiale nettsamfunn de siste tre månedene, mot 13 prosent i aldersgruppen 65-74 år.

Fem prosent av befolkningen har ikke tilgang til Internett per 2. kvartal 2011. Denne gruppen består stort sett av personer over 65 år. Undersøkelsen viser at 1 av 4 personer mellom 65 og 74 år er uten Internett-tilgang hjemme. Blant de mellom 75 og 79 år er andelen uten Internett-tilgang 60 prosent.

94 prosent av befolkningen har brukt PC i løpet av de siste tre månedene. Kvinner og menn bruker PC like mye. Mens nesten alle under 55 år har brukt PC de siste tre månedene, er tilsvarende andel for de mellom 65 og 74 år bare 67 prosent.

82 prosent av befolkningen bruker Internett hver dag eller nesten hver dag. Menn bruker Internett litt oftere enn kvinner. Igjen er det 1 av 3 personer med alder mellom 65 og 74 år som ikke bruker Internett.

I løpet av det siste året har 76 prosent av internettbrukerne søkt etter informasjon på offentlige myndigheters websider.

av admin, publisert 1. juli 2011 | Skriv ut siden