Oppreisningsordningen gjelder for personer som har vært utsatt for overgrep og/eller omsorgssvikt mens de var plassert i fylkeskommunale institusjoner i Aust-Agder eller Vest-Agder i perioden fra 1. januar 1993 til 31. desember 2003. Aust-Agder og Vest-Agder skal administrere ordningen gjennom et felles sekretariat som gir informasjon, veileder søkere og er saksforberedende og innstillende organ til et oppreisningsutvalg som treffer den endelige beslutningen. Søkere må gjennom egenerklæring og/eller annen dokumentasjon sannsynliggjøre at de i perioden 01.01.1993 til 31.12.2003 har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt etter at de med hjemmel i barnevernloven har blitt plassert i fylkeskommunale institusjoner i Aust-Agder eller Vest-Agder.

Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommune ønsker med en slik oppreisningsordning å ta et moralsk ansvar for det som har hendt, og gi en uforbeholden unnskyldning til disse personene. I tillegg innebærer ordningen et oppreisningsbeløp til de som får sine søknader imøtekommet. Oppreisningsbeløpet vil måles ut fra karakter og omfanget av overgrep eller omsorgssvikt. Det er ment som en symbolsk og økonomisk kompensasjon for alvorlige belastninger og problemer som følge av plasseringen.

Det skal etter oppreisningsutvalgets skjønnsmessige vurdering gjøres fradrag i oppreisningsbeløpet for beløp som allerede måtte være utbetalt som erstatning eller oppreisning fra andre kommuner eller plasseringskommunen, når søknaden om fylkeskommunal oppreisning gjelder samme forhold det tidligere er utbetalt erstatning eller oppreisning for.

Søknad 
Søknadsskjema kan lastes ned fra internett. Sekretariatet kan hjelpe med utfylling av søknadsskjema. Vi minner om at søknader av hensyn til personvern ikke skal sendes inn elektronisk.

Kontaktinformasjon
Postadresse:

Vest-Agder fylkeskommune
v/Sekretariat for oppreisning
Postboks 517 Lund
4605 Kristiansand

Besøksadresse:
Tordenskjoldsgate 65,
4614 Kristiansand

E-post: Hallvor.Brunstad@vaf.no
Telefoner: 38 07 47 37 / 945 26 777

Søknadsfrist
Søknader om kommunal oppreisning må fremsettes innen seks måneder fra den dato oppreisningsutvalget kunngjør at de tar imot søknader. Kunngjøring og informasjonsmøte kommer etter sommerferien.

NB: Sekretariatet er stengt i perioden 17. juni - 11. juli og 18. juli - 22. juli.


av admin, publisert 16. juni 2011 | Skriv ut siden