Regjeringen har i forslaget til statsbudsjett lagt inn 400 millioner kroner innenfor veksten i frie inntekter til fylkeskommunene som skal gi økte muligheter til veivedlikehold. De senere årene har det vært en kraftig utgiftsvekst i vedlikehold både av riksveier og fylkesveier, som har gjort det umulig for fylkene å redusere etterslepet i vedlikehold. - De ekstra midlene til veivedlikehold er velkomne, selv om behovene også her er enorme. KS forventer at en slik satsing forlenges og forsterkes i kommende budsjetter. KS oppfordrer også Regjeringen til å satse langt sterkere på utviklingen av kollektivtrafikken i byområdene, sier Halvdan Skard, styreleder i KS.

av admin, publisert 11. oktober 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer