Regjeringen har i forslaget til statsbudsjett lagt inn 400 millioner kroner innenfor veksten i frie inntekter til fylkeskommunene som skal gi økte muligheter til veivedlikehold. De senere årene har det vært en kraftig utgiftsvekst i vedlikehold både av riksveier og fylkesveier, som har gjort det umulig for fylkene å redusere etterslepet i vedlikehold. - De ekstra midlene til veivedlikehold er velkomne, selv om behovene også her er enorme. KS forventer at en slik satsing forlenges og forsterkes i kommende budsjetter. KS oppfordrer også Regjeringen til å satse langt sterkere på utviklingen av kollektivtrafikken i byområdene, sier Halvdan Skard, styreleder i KS.

av admin, publisert 11. oktober 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Samferdselsstatistikk 2018
  av jto, 24.05.19

  Rushtidsavgiften reduserer biltrafikken i Kristiansand

  Les mer
 • Tømmerstabel
  av jto, 23.05.19

  Agderfylkene får flere millioner til bedre forhold for tømmertransport

  Les mer
 • Akt Logo
  av jto, 22.05.19

  Svært positiv utvikling for Agder kollektivtrafikk AS

  Les mer