Bakteppet for seminaret var todelt: På den ene siden ble det vist til at økt tilstrømming av flyktninger, særlig fra land i Nord-Afrika, var blant de største forandringene i Europa siden Berlin-murens fall. På den andre siden ble det pekt på at intern-migrasjon i EU er ønskelig og naturlig.- Jeg synes det var mest interessant å se hvordan flere prosjekter både lyktes med og strevet med å sette ”social cohesion” på den politiske agendaen, og at Europa på en måte er åpent for den som kjenner spillereglene og ønsker å arbeide med forandring, forteller Thomas Westergren, fra "Fritt valg"-prosjektet. Han var en av delegasjonene fra vest-Agder fylkeskommune som nylig var på studietur til Brussel.

Flere av talerne, som stort sett kom fra land rundt Middelhavet, var opptatt av at inkluderingspolitikken må være en viktig del av samfunnsplanleggingen, og utformes i tettest mulig samarbeid med befolkningen. For eksempel ved hjelp av innvandrerorganisasjoner. Deltakelse og menneskerettigheter var to ord som ble mye brukt. Taleren fra EU-kommisjonen var opptatt av at migrasjon måtte være blant de viktigste svarene på den økonomiske krisen i EU(i tillegg til å være svar på de demografiske utfordringene). Skal dette bli vellykket, må byer og regioner bli mye bedre til å se mangfold som en helt naturlig del av samfunnet. Resultater fra Karlsruhe, Malmø og Valencia ble trukket fram som gode eksempler. Taleren fra EU-kommisjonen ville prioritere disse områdene: 1)Språk 2)Arbeid 3)Respekt for lokal kultur og 4)Legal status som viktigste fokus.

Øvrige seminarer om sosial samhørighet og integrasjon var lagt opp som utveksling av erfaringer både i forhold til direkte arbeid med stigmatiserte og ekskluderte grupper, og i forhold til å sette problemer på den politiske agendaen og å tilpasse lovgivningen for et mer inkluderende samfunn
Brussel Thomas Westergren i diskusjon etter seminar

av Macdonald, Cheryl, publisert 2. november 2011 | Skriv ut siden