Seminaret ble arrangert av et konsortium av ulike regioner rundt Nordsjøen og den Engelske kanalen, herunder Sørlandets Europakontor.Bakgrunnen for seminaret er ambisjonene om å bygge et framtidsrettet strømnett som skal koble sammen alle de planlagte offshore vindmøller og andre fornybare energikilder til landene rundt Nordsjøen. Dette såkalte ”super grid” vil – hvis den blir realisert - være det største enkelte byggeprosjekt som noensinne har vært gjennomført i EU.Seminaret var et av flere hundre arrangement under de nylig avholdte Open Days i Brussel. Fra Vest-Agder fylkeskommune deltok bl.a energirådgiver Trond S. Kristiansen.

av Macdonald, Cheryl, publisert 7. november 2011 | Skriv ut siden