Enhet for strategi- og utvikling skriver hvert år en rapport hvor det beskrives noen utviklingstrekk i Vest-Agder som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Rapporten er organisert etter Regionplan Agder 2020 sine mål mot 2020.

av admin, publisert 22. november 2011 | Skriv ut siden