Fylkeskommunen var representert på den store europeiske samlingen for byer og regioner i Brussel, nylig.Programmet bestod av en rekke faglige seminarer som omfattet mange av fylkeskommunens ansvarsområder innenfor energi, samferdsel, planlegging, integrering, folkehelse og opplæring, samt møter med Sørlandets Europakontor og likestillingsråden ved den norske EU-delegasjonen. Deltakelsen på Open Days ga faglig påfyll, økt internasjonal bevissthet, kunnskaper om hvordan man arbeider i Europa og nyttige kontakter i andre europeiske land.

I alt 11 personer fra Vest-Agder fylkeskommune deltok i tidsrommet 11 – 13.oktober på EUs årlige samling for byer og regioner i Europa - ”Open Days”- i Brussel, sammen med nesten 6 000 andre. Delegasjonen fra fylkeskommunen omfattet hele Strategi- og utviklingsenheten, kommunikasjonsrådgiver Cheryl Macdonald, som benyttet anledningen til å se nærmere på EUs tilnærming til informasjonsarbeid og Trond Schrader Kristiansen fra Regionalavdelingen.
Brussel VAF-delegasjonen
Open Days er EUs store samling for byer og regioner i Europa som har vært arrangert årlig siden 2003. Tittelen på årets arrangement var “Investing in Europe's future: Regions and cities delivering smart, sustainable and inclusive growth”. Open Days hadde i år tre hovedpillarer: EUs 2020-strategi for vekst og bærekraftig utvikling, forutsetninger for mer effektiv gjennomføring av EU-prosjekter og betydningen av geografiske & territorielle forhold. I alt 110 workshoper, seminarer og debatter ble arrangert innenfor rammen av årets program, med nesten 6 000 deltakere fra hele Europa. Deltakerne omfattet alt fra EU-kommissærer, ministre fra det polske EU-formannskapet, lokale politikere, akademikere, tjenestemenn, journalister, næringslivsfolk og lobbyister. Foruten det rent faglige, er Open Days også en gigantisk sosial møteplass, med stor sjanse for å knytte nye kontakter, treffe gamle kjente og god anledning til å pleie sosial & festlig omgang i hyggelige omgivelser. Brussel seminar

Lederen for
 Strategi- og utviklingsenheten, Kenneth Andresen, sier man valgte å legge årets studietur til Open Days fordi det gir anledning til faglig oppdatering og erfaringsutveksling med hele Europa innenfor enhetens ansvarsområder, muligheter for nettverksbygging, økt bevissthet og kunnskap om EU, samt ideer for nye EU-prosjekter. I følge Andresen var det også viktig at medarbeiderne får kunnskap om hvordan Sørlandets Europakontor arbeider for å ivareta Agders interesser i Europa. -Deltakelsen på Open Days kan forhåpentligvis bidra til å styrke utførelsen av viktige regionalutviklingsoppgaver her hjemme – avslutter Andresen.

Du kan lese mer om Open Days her: http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2011/index.cfm

Brussel På vei til seminar
Brussel. På vei til seminar
Faglige seminarer

Medarbeiderne fra fylkeskommunen deltok på nesten 20 faglige seminarer innenfor ulike tema som distribusjonsnettverk for fornybar energi i Nordsjøen, infrastruktur for elektriske kjøretøyer, eksempler fra Interreg-prosjekter innenfor forskning og innovasjon, sosial samhørighet og integrering av innvandrere, folkehelse, opplæring, utviklingsperspektiver for mellomstore byer, nærings- og industripolitikk, kollektivtransport i grisgrendte strøk, smartere bruk av EU-midler, EUs Østersjøstrategi og gjennomføringen av EUs 2020-strategi for vekst og bærekraftig utvikling. De nevnte tema dekker en stor del av medarbeidernes fag- og ansvarsområder og vil gi faglig påfyll, økt internasjonal bevissthet og nyttige kontakter i andre europeiske land.
Vil du lese mer om disse seminarene få finner du det på www.vaf.no, under toppmeny: Regionalutvikling.

av Macdonald, Cheryl, publisert 2. november 2011 | Skriv ut siden