• Håndheving av regelverk om skilting av vei til Utsikten Hotell tas opp politisk i fylkeskommunen
  av Torkelsen, Jan H., 20.12.11

  Fylkesordføreren ser nødvendighet av en helhetlig plan for alle typer energiutbygginger

  Les mer
 • Nytt lyspunkt for Sørvestbanen
  av Torkelsen, Jan H., 20.12.11

  Lindesnesregionen Næringshage inn i nytt næringshageprogram

  Lindesnesregionen Næringshage i Mandal får tilbod om å delta i det nye næringshageprogrammet. Dette...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 13.12.11

  Ambisiøs satsing på klima og energi

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 02.11.11

  Vel seks millioner til bredbånd og andre infrastruktur- og næringstiltak i innlandskommuner

  I Vest-Agder er kommunene: Audnedal, Hægebostad, Sirdal og Åseral kvalifiserte til å motta...

  Les mer
 • Konferanse om opplevelser og byutvikling
  av Siv Hemsett, 17.10.11

  Konferanse om opplevelser og byutvikling

  I samarbeid med Arendal Live og ByNatt arrangerer Arena Usus konferanse i Arendal 13. –14.oktober....

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 27.09.11

  Nytt forskningsprosjekt skal gi regionen kunnskap om årsaker, effekter og tiltak relatert til finanskrisen

  Fylkesutvalget vedtok i dag at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra med 480.000 kroner til...

  Les mer
 • Delte oppskriften på godt entreprenørskap
  av Macdonald, Cheryl, 22.09.11

  Delte oppskriften på godt entreprenørskap

  Vær lat, still spørsmål, demp smerten og lytt høyere. Dette var alle råd som dukket opp under en...

  Les mer
 • Gastronomi-kjendis skapte begeistring
  av Macdonald, Cheryl, 19.09.11

  Gastronomi-kjendis skapte begeistring

  Da Claus Meyer, gastronom og kjendis-kokk, talte på Skagerrak konferansen, smittet hans store...

  Les mer
 • Still de gode spørsmål!
  av Macdonald, Cheryl, 19.09.11

  Still de gode spørsmål!

  Danske Liselotte Lyngsø, sa nylig på Skagerrak-konferansen at fremtidig vekst var: ikke mer, men...

  Les mer

Fylkeskommunen med på internasjonalt markedsføringsfremstøt for Agder-bedrifter med interesse i offshore vind markedet

Fylkesutvalget bevilget tirsdag 180.000 kroner til Ventus Offshores deltagelse på EWEA Offshore Wind som er verdens største offshore vind messe, Den arrangeres i Amsterdam fra 29. november til 1....

av Torkelsen, Jan H., 30.08.11

Vi må vinne verdensmesterskapet hver dag!

Siden 2007 har flere prosessindustribedrifter på Sørlandet vært med i Eyde-nettverket. Nå består det av ti bedrifter med 3000 ansatte og en samlet omsetning på rundt ti milliarder kroner. -Vi må vinne...

av admin, 08.08.11

Hvordan skaper vi mer vekst og innova­sjon i Skagerrak området?

Hva skal vi satse på i fremtiden? Det er et hovedtema når Region Nordjylland, Västra Götalandsre­gionen, Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune i septem­ber inviterer til en konferanse...

av Torkelsen, Jan H., 08.07.11

Invitasjon til deltakelse på maritim messe i India

Vest-Agder fylkeskommune/BizLink i samarbeid med Næringsforeningen i Kristiansandsregionen inviterer små maritime bedrifter i Vest-Agder til fellesstand på INMEX-messen i Mumbai til høsten. INMEX er...

av Torkelsen, Jan H., 08.07.11

Lister Nyskaping inn i nytt næringshageprogram

Lister Nyskaping får tilbod om å delta i det nye næringshageprogrammet frå 1. juli 2011, skriver Kommunal- og regionaldepartementet i ei pressemelding. -Dette har Vest-Agder fylkeskommune og SIVA...

av Torkelsen, Jan H., 29.06.11

Vest-Agder ”et grønt batteri” i fremtidens europeiske kraftsystem?

Fylkestinget ble tirsdag orientert om at EU har vedtatt både kortsiktige og langsiktige klima- og energimål som blir omtalt som ”Europas energirevolusjon”. Både Norge og Vest-Agder er sentrale i dette...

av Torkelsen, Jan H., 21.06.11

Mer penger fra fylkeskommunen til Eyde-nettverket

Eyde-nettverket søker Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner om et ekstratilskudd for 2011. Tilskuddet skal gå til medfinansiering av nettverkets videreutvikling og synliggjøring av bedriftenes arbeid med...

av Torkelsen, Jan H., 10.06.11

300 000 kroner TIL Lister Kompetanse AS

Fylkesutvalget vedtok i sitt møte 7. juni, å bevilge 300 000 kroner til drift av Lister kompetanse AS. En bevilgning til Lister kompetanse AS for 2011 vil bidra til å holde aktiviteten i gang til en...

av Macdonald, Cheryl, 07.06.11

Grønt lys til bygging av Kvævebekken kraftverk i Sirdal

Vest-Agder fylkeskommune har mottatt søknad om bygging av Kvævebekken kraftverk i Sirdal kommune. Kraftfjell AS vil utnytte vannfallet i Kvævebekken til kraftproduksjon. Kraftfjell AS er et...

av Torkelsen, Jan H., 07.06.11

Fylkespolitisk bifall til å prøve ut bedriftsstipendiater for reiseliv

Fylkesutvalget sa seg i dag positivt til at det opprettes to bedriftsstipendiater for reiseliv som en prøveordning fra 2012. Prøveordningen er knyttet til at Universitetet i Agder tilbyr et...

av Torkelsen, Jan H., 07.06.11

Inn på tunet-midler til Marnardal og Kvinesdal

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk og kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete har valgt ut 27 nye Inn på tunet-kommuner. Marnardal og Kvinesdal er blant kommunene som vil få tilført...

av Torkelsen, Jan H., 25.05.11

1,5 millioner kroner til kompetanseutvikling i forskningsinstituttet Teknova AS

Forskningsinstituttet Teknova AS har søkt Vest-Agder fylkeskommune om tilskudd til kompetanseutvikling som skal bidra til godkjenning av Teknova som et teknisk-industrielt institutt hos Norges...

av admin, 10.05.11

Vil ha base- og logistikkfunksjoner knyttet til feltene i Ekofisk-området lokalisert i Listerregionen

Listerrådet har tatt initiativ overfor Olje- og energidepartementet om at base- og logistikkfunksjoner knyttet til feltene i Ekofisk-området må lokaliseres i Listerregionen . Fylkesordfører Thore...

av admin, 02.05.11

Mandal kommune inviterer til stor konferanse om energi og klima tirsdag 3. mai. Landskjente foredragsholdere beskriver situasjonen og gir praktiske råd om hvordan bedrifter, kommuner og enhver kan...

av Torkelsen, Jan H., 15.04.11

Sørlandet skal være best på gjenkjøp innen ferie- og fritidsmarkedet

-Vår visjon er at Sørlandet skal være best på gjenkjøp. I Visit Sørlandet AS har vi en målsetting om at ni av ti som besøker Sørlandet kommer tilbake for å besøke mer av landsdelen. De blir lenger,...

av admin, 21.03.11

10 millionar ekstra til næringshagane i 2011

av Torkelsen, Jan H., 16.03.11

3,3 millionar kroner til Vest-Agder til regional næringsutvikling i 2011

Regjeringa gir i år 567,7 millionar kroner til fylkeskommunar der kommunar har fått auka arbeidsgjevaravgift i høve til nivået før 2004. i Vest-Agder gjeld dette kommunane, Åseral, Audnedal, Sirdal og...

av Torkelsen, Jan H., 07.03.11

2,9 milllioner til bredbånd i Vest-Agder

-Regjeringa gir i år 128,8 millionar kroner til fylkeskommunane, hvorav 2,9 millioner kroner til Vest-Agder. Tilgang til breiband med høg kapasitet er naudsynt i heile landet for at alle skal kunne ta...

av Torkelsen, Jan H., 07.03.11

Regionale forskningsfond skal bidra til en ny måte å tenke regionalisering av forskning

I forrige uke ble Konjunkturbarometeret for Agder lagt frem. En av konklusjonene som ble trukket etter presentasjonen av barometeret i Kristiansand var at det er behov for mer og bedre forskning i...

av Torkelsen, Jan H., 24.02.11

Fylkeskommunen overtar aksjemajoriteten i Lister Kompetanse AS

Lister Kompetanse AS er kommet i pengemangel. Dette er utilsiktet fra eiernes og andre finansielle bidragsyteres side. Til grunn for pengeknipen ligger at tilsagte midler fra Sørlandet kompetansefond...

av Torkelsen, Jan H., 23.02.11

Nytt landsdelsprosjekt for bedret mobildekning på Agder

Det Digitale Agder etablerer nå et nytt prosjekt, som skal bedre mulighetene for digital kommunikasjon i landsdelen. Denne gangen blir hovedfokus lagt på utbygging av mobildekning. Men prosjektet har...

av Torkelsen, Jan H., 09.02.11

Påmelding seminar - Fornybar energi

Fornybar energi - muligheter og utfordringer for Vest-Agder Agder vedtok i juni 2010 en ny regionplan hvor klima var en viktig målsetting. For å belyse denne målsettingen inviterer Vest-Agder...

av Tveiten, Anja Mosdøl, 08.02.11

Vest-Agder er fortsatt landets ledende eksportfylke

-Det er imponerende at Vest-Agder holder posisjonen som landets ledende eksportfylke av bearbeidede varer år etter år, sier fylkesordfører Thore Westermoen. Bakgrunnen er fersk statistikk fra...

av Torkelsen, Jan H., 19.01.11

Vest-Agder blir med i et stort felles fylkeskommunalt samarbeidsorgan for kystskogbruk

Nord-Trøndelag fylkeskommune tok våren 2005 initiativet til et bredt arbeid med kystskogbruket. Grunnlaget for initiativet var at skognæringen i kystfylkene hadde en negativ utvikling, til forskjell...

av admin, 01.01.01

Mandag 16. mai er frist for henvendelser på nytt Næringshageprogram

Kommunal- og regionaldepartementet har vedtatt oppstart av nytt nasjonalt næringshageprogram fra 1. juli 2011. Programmet vil ha en varighet over ti år. SIVA vil være nasjonal programoperatør, med...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Bygdeutviklingsprisen 2011

Innovasjon Norge deler kvart år ut Bygdeutviklingsprisen - påmeldingsfristen er 1. juli 2011. Prisen er ein bedrifts- og næringsutviklingspris for dei som har etablert ei vellukka bedrift eller næring...

av Egeli, Berit, 01.01.01

Etablerer arbeidsgruppe for kystfisket i sør

Statssekretær Kristine Gramstad deltok i slutten av forrige uke på Langesundkonferansen, som har sett fokus på forvaltninga av dei marine ressursane i Skagerrak. I innlegget sitt snakka...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01