• Tannhelse: Ønsker avklaring av rettstilstanden for godkjenning av yrkessykdom
  av Torkelsen, Jan H., 12.04.11

  Tannhelse: Ønsker avklaring av rettstilstanden for godkjenning av yrkessykdom

  Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm mener det er nødvendig at en ny sak om kvikksølveksponert...

  Les mer
 • KS vil stoppe salg av sykehusboliger
  av Torkelsen, Jan H., 04.04.11

  Det vurderes pristak for tannbehandling

  Regjeringen starter nå en utredning for å se på ulike måter å finansiere tannbehandling for voksne....

  Les mer
 • Søgne og Songdalen får ny felles tannklinikk i Søgne
  av Torkelsen, Jan H., 03.02.11

  Rapport om kvikksølveksponering hos tannhelsepersonell

  Arbeids- og velferdsdirektoratet har bedt om hjelp til å få et oppdatert medisinskfaglig grunnlag...

  Les mer
 • 40 000 kroner fra fylkeskommunen til Haydom i Tanzania
  av Torkelsen, Jan H., 02.02.11

  Fylkeskommunens 60 års-gave til fylkesordføreren har kommet tannlegepasienter på Haydom Lutheran Hospital til gode

  Da fylkesordfører Thore Westermoen i september 2009 fylte 60 år fremmet fylkesrådmann Tine Sundtoft...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 18.01.11

  Fylkesutvalget vil ha Vest-Agders fylkestannlege valgt til styret for Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Sør IKS

  Det interkommunale selskapet Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Sør IKS, som er lokalisert til...

  Les mer
 • Flerspråklig DVD skal bidra til bedre tannhelse
  av Torkelsen, Jan H., 03.01.11

  Vest-Agder-produsert opplysnings-DVD om tannhelse nå også på nordsamisk

  I fjor ble det lansert en opplysnings-DVD om tannhelse rettet mot foresatte til barn og unge med...

  Les mer
 • Søgne og Songdalen får ny felles tannklinikk i Søgne
  av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

  Den fylkeskommunale tannhelsetjenesten må inn i lovgrunnlaget for samhandlingsreformen

  Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut til høring et forslag om ny kommunal helse- og...

  Les mer