Skattene til kommuner og fylkeskommuner viser for 2011 en merinngang på nær 680 millioner kroner utover siste anslag fra staten. I alt er det kommet inn 135,5 milliarder kroner i skatt på inntekt og formue, det vil si to prosent lavere inngang enn i 2010, melder KS på nett. I forhold til opprinnelig statsbudsjett for 2011 er kommunesektorens skatteinntekter nær 4,4 milliarder kroner høyere enn de første prognosene skulle tilsi. Både høy sysselsetting i 2011, et noe høyere nominelt lønnsoppgjør samt små utslag ved likning/avregning for 2010 bidrar til dette. Samlet fikk kommunene inn 111.957 milliarder kroner i 2011. For fylkeskommunene ble inngangen i 2011 på 23.646 milliarder kroner som er nær 4,5 prosent mer enn i 2011. Dette er omlag 155 millioner kroner over siste anslag.

av admin, publisert 24. januar 2012 | Skriv ut siden