Kommunal- og regionaldepartementet har nå invitert fire mulige leverandører til å sende inn tilbud på utredning av konsekvensene ved en  endring av fylkestilhørighet for Evje og Hornnes, Iveland, Birkenes og Lillesand kommuner. Departementet opplyser i en pressemelding at de fire aktuelle tilbyderne er: Agenda Kaupang, International Research Institute of Stavanger (IRIS), Nivi Analyse AS og Telemarksforsking. Dette er etter departementets vurdering de miljøene som vil være mest relevante for et slikt oppdrag, basert på forskning og utredning de seneste årene.

Tidsplanen er stram. Utredningen skal være ferdig i slutten av april. Departementet vil så sende utredningen på høring til de berørte kommunene og fylkeskommunene. Utredningen og høringsuttalelsene fra de berørte partene vil utgjøre det viktigste grunnlaget for det videre arbeidet til departementet i saken.
Konkurransegrunnlaget (pdf)
Prosessen rundt behandling av søknadene: Planlagt behandling av Agder-søknader


av Torkelsen, Jan H., publisert 10. januar 2012 | Skriv ut siden