-Den 5. januar har vi gebursdag! Den 5. januar fyller vi 125 år. Vi har drevet turistforeningsaktiviteter gjennom 125 år. Det er noe å være stolt av. Vi håper at 2012, selveste jubileumsåret, kan bli et rikt formidlingsår. Vi vil synliggjøre og fortelle flest mulig om friluftslivets goder og muligheter, senke terskelen for de som kvier seg for å drive det enkle friluftsliv. Vi vil være en stødig støttespiller til fylkeskommune og kommuner som jobber med friluftsliv som forebyggende strategi for bedre folkehelse, skriver daglig leder Marit Sølsnæs, i DNT Sør på organisasjonens nettside.

DNT Sør, har vært kalt både Christianssand og Oplands Turistforening og senere Kristiansand ogDNT fjelltur til hytte Opplands Turistforening gjennom de fleste årene siden oppstarten 1887. Her kan en lese mer om virksomhetens historie og samtid, og få med deg glimtene fra årene 1887 til 2012!
-2012 er et jubileumsår. Dette skal vi bruke så godt vi kan til et formidlingsår. Følg med på vårt rike aktivitetstilbud i alle våre turgrupper, besøk våre hytter i Setesdalsheiene, kom til oss i vår turinfo i Kristiansand og sjekk vår webside www.dntsor.no ved jevne mellomrom. Vi håper du blir med oss, sier Marit Sølsnæs.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden