MAD Å’ LEVEN - NY SAM EYDE VIDEREGÅENDE SKOLE - 26. JANUAR OG MAD Å’ LEVEN - TANGEN VIDEREGÅENDE SKOLE - 2. FEBRUAR

Elever i 10. trinn inviteres til opplevelsesdag. Elever, lærlinger og unge forbilder fra arbeidslivet vil fortelle om sine valg av utdanning og karrieremuligheter innen Restaurant og matfag. Det blir presentasjon av bedrifter og utdanningsmuligheter, matshow, underholdning og lunsj.

UNG TEKNO 2012 – KVADRATUREN VIDEREGÅENDE SKOLE - 19. JANUAR

Elever i 10. trinn inviteres til opplevelsesdag - jenter er spesielt velkomne. Unge forbilder (elever, lærlinger og studenter) vil fortelle om sine valg av teknologifag. Det blir teknoshow, underholdning og lunsj.

JENTER OG TEKNOLOGI - UIA CAMPUS GRIMSTAD - 21. FEBRUAR

Jenter fra Sørlandet inviteres til opplevelsesdag på UiA Campus Grimstad. Studenter og unge forbilder fra arbeidslivet vil fortelle om sine valg av teknologifag. Det blir teknoshow, underholdning og lunsj.

Det vil bli sendt ut nærmere beskrivelse av de ulike arrangementene.

Påmelding til fred.skagestad@nho.no så snart som mulig, men senest en uke før det aktuelle arrangement.

Formål
Hensikten med å dele ut kulturlandskapsprisen er å:
· bevisstgjøre allmennheten på utfordringer i forhold til kulturlandskapsverdier
· øke kunnskapsnivået om kulturlandskap
· bevisstgjøre om miljøverdiene i kulturlandskapet
· stimulere til å ta vare på og utvikle kulturlandskapet gjennom gode eksempler.

Kriterier
Kandidaten velges ut fra følgende kriterier:
· gjør en ekstra innsats for kulturlandskapet
· bidrar til helhet og mangfold i kulturlandskapet
· bevarer og synliggjør kulturlandskapet
· bidrar til bærekraftig skjøtsel, aktivt landbruk og moderne drift av kulturlandskapet
· øker tilgjengeligheten for allmennheten til kulturlandskapet
· bidrar til læringseffekt om kulturlandskapet
· forankrer norsk kulturarv i kulturlandskapet
· skaper sammenheng mellom natur og bygninger i kulturlandskapet.

Mottakere av fylkets kulturlandskapspris kan være aktuelle kandidater til den nasjonale kulturlandskapsprisen som deles ut av Norsk Kulturarv i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet.


av Torkelsen, Jan H., publisert 31. januar 2012 | Skriv ut siden