På 1800-tallet til rundt 1910 var det arbeidsvandringer for barn på Sørlandet. Barna kom fra de midtre og indre bygdene i Vest-Agder, og dro til områdene rundt Kristiansand og til rike gårder i Aust-Agder. I de aller fleste tilfellene gikk de til fots. De gikk de gamle gang- og rideveiene på tvers av heiene. Nå har Audnedal kommune sagt seg villig til å sette sammen ei ressursgruppe for barnevandrerstien som er ryddet og merket gjennom ni kommuner på tvers av fylkesgrensen. Kommunene som stien går igjennom og fylkeskommunene er nå invitert til å bli med i ressursgruppen.

Rådmann i Audnedal, Kjell Olav Hæåk, har sendt en henvendelse til kommunene og fylkeskommunene hvor han ber om tilbakemelding om hvem som skal være representert.

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. januar 2012 | Skriv ut siden