I forbindelse med den kommende prosjektutlysningen, arrangerer Interreg IVA Øresund - Kattegat - Skagerrak to seminarer for potensielle søkere i januar og februar. Selve seminarene koster ingenting, men deltakerne må selv dekke kostnader til reise og evt. opphold. Søkerseminarene arrangeres i Sverige og Danmark. Frist for å melde seg på seminaret i januar, er allerede i dag mandag, 9. januar. I forbindelse med seminarene vil det være mulig å diskutere prosjektidéer med sekretariatet.

Seminarene arrangeres :

* 19. januar 2012 i Gøteborg (mer info)
* 7. ferbuar 2012 i København (mer info)

25 prosent støtte
Mens det tidligere har vært gitt inntil 50 prosent statlig medfinansiering til de norske prosjektsøkerne, ble støtteandelen ved utlysningen våren 2011 redusert til maksimalt 25 prosent av de norske prosjektkostnadene. Årsaken til dette var den store interessen for å delta i programmet på norsk side.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden