Det er nå klart for ny utlysing av midler til lokale og regionale bolystprosjekter. 42 millioner kroner skal fordeles. Satsingen er inne i sitt tredje år, og skal gå frem til 2013. -Me ser at det er stor interesse for lokalt utviklingsarbeid. Dette er eit arbeid som det er svært viktig å støtte opp om, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.I fjor fikk Lyngdal kommune 1,3 millioner kroner i bolystmidler til integreringsarbeid . - Integrering og inkludering av innvandrarar til Noreg er eit viktig felt i distrikts- og regionalpolitikken i åra framover. Ein stor del av folkeveksten i Noreg er knytt til innvandring. Det er difor ei prioritert oppgåve å få fleire innvandrarar til å busette seg meir varig i distrikta, uttalte statsråden den gang.

Erfaringer fra den tidligere småsamfunnssatsingen og bolyst viser at slike nasjonale satsinger virker. Bolystmidlene engasjerer og motiverer til å drive lokalt utviklingsarbeid og er et viktig supplement til andre tiltak i distrikts- og regionalpolitikken. Ved å gå inn på www.distriktssenteret.no sine sider kan en få et godt innblikk i prosjektene som har fått midler tidligere. Et viktig delmål i satsingen er å samle og formidle kunnskap om hva som bidrar til attraktive lokalsamfunn.

- I utlysinga for 2012 fokuserer vi sterkt på prosjekt som legg til rette for integrering av innvandrarar til distriktsområde, i tillegg til ungdoms- og tilflyttingsprosjekt. Vi treng fleire hender og flinke folk i åra framover, og for mange bygdesamfunn vil nye tilflyttarar vere ein positiv tilvekst, avslutter statsråd Navarsete.

Gå til utlysningsteksten
Les mer om bolyst på www.regjeringen.no/bolyst

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. januar 2012 | Skriv ut siden