Kopinor er etter mekling kommet til enighet med KS om ny mønsteravtale for perioden 2012–2014. Avtalen gjelder grunnskole og videregående opplæring samt øvrig kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Avtalen gir rett til analog og digital kopiering. Vederlag vil samlet gi en kostnad for kommunene/fylkeskommunene på 129 millioner kroner i 2012. Kopinor opplyser at beløpet bygger på en avtalt pris per kopiside på 42 øre. Med utgangspunkt i den og tall fra en omfattende utvalgsundersøkelse av kopiering og bruk av kopier er det avtalt et kronebeløp per elev i grunnskolen, videregående opplæring og kommunale kulturskoler, samt et beløp per årsverk i kommunene for øvrig.

-Undersøkelsen som Synovate gjennomførte for KS og Kopinor i 2010 og 2011 viste at den digitale kopieringen har et voldsomt omfang, samtidig som det fortsatt tas veldig mange fotokopier fra bøker, aviser og tidsskrifter, sier viseadministrerende direktør Hans-Petter Fuglerud i Kopinor.

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. januar 2012 | Skriv ut siden