Konsulentfirmaet Oxford Research har fått i oppdrag å følge Interreg IVA-programmet Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS) for å se hvordan programmet påvirkar næringsliv, kunnskap og innovasjon i regionen. Vest-Agder deltar i programmet. Resultatet fra konsulentfirmaet skal presenteres i tre delrapporter for perioden 2011-2012 og en sluttrapport våren 2013. Delrapport 1 ble presentert overfor overvåkningskomiteen 9. desember 2011.

Rapporten peker blant annet på at programmet bør informere bedriftene bedre om muligheten til å delta i interreg, samt være lydhør for bedriftens behov. Videre pekes det på at bedriftens fordeler/nytte av å delta i prosjektet bør tydeliggjøres.
På lang sikt anbefaler rapporten at prosjektet må involvere organisasjoner som arbeider tett med bedrifter og bedrifter i prosjekter på et tidlig stadium. Videre at det må vurderes å tillate at private midler utløser Interreg-midler og at det kreves at prosjekter som tar sikte på å styrke næringslivet, har en tettere og tidligere dialog med næringslivet.

Her kan du lese delrapport 1:
Tillväxt genom näringslivssamarbete – norsk version


av Torkelsen, Jan H., publisert 9. januar 2012 | Skriv ut siden