I de nordiske landene har kokkeyrket utfordringer både i forhold til rekruttering til yrket og å beholde kokker i sitt fag. Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk har derfor tatt initiativ til et nordisk prosjekt som skal se på utfordringer knyttet til rekruttering og karrieremuligheter i kokkeyrket. Ei prosjektgruppe med representanter fra Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island ledet av den norske kokken Harald Osa starter nå arbeidet. -Det er viktig å utdanne gode kokker og sørge for at de blir i yrket. Det handler om å videreutvikle matkulturen vår og sikre gode jobbmuligheter med utspring i landbruks- og matsektoren, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Prosjektgruppen skal foreslå fellesnordiske tiltak for å løse felles utfordringer på området, samt synliggjøre gode eksempler på eksisterende tiltak i de nordiske landene. Arbeidet skal munne ut i en kort rapport som skal legges frem på Nordisk ministerråds sommermøte i Norge i juni 2012.
Bakgrunnen for satsingen er en felles nordisk bekymring for dårlig rekruttering til yrket og problemer med å beholde kokker i sitt fag. En undersøkelse gjennomført av Universitetet i Stavanger og NHO reiseliv i 2005 viser at en norsk ”gjennomsnittskokk” blir i yrket seks til sju år etter å ha tatt fagbrev, mens et fåtall på rundt 25 prosent blir i jobben lenger enn ti år. Unge kokker som går inn i yrket etter avsluttet utdanning har liten tro på å bli i yrket lenge. Det er også stort frafall fra videregående opplæring i hotell- og næringsmiddelfag, enkelte steder opp mot 40 prosent.

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. januar 2012 | Skriv ut siden