Konstituerende møte i politisk samordningsgruppe for oppfølging av Regionplan Agder 2020: Onsdag 4. januar starter politisk samordningsgruppe sitt arbeid. Konstituerende møte avholdes i Fylkeshuset i Kristiansand kl. 12.00 – 15.00. Hovedsaker på første møte er foruten selve konstitueringen, gjennomgang og status for saker som ble initiert av Agderrådet.

Kontaktpersoner VAF: Tine Sundtoft, Kenneth Andresen og Inger N. Holen

Kontaktpersoner i AAFK: Arild Eielsen. Ola Olsbu og Inger N. Holen

av Macdonald, Cheryl, publisert 5. januar 2012 | Skriv ut siden