Da statsminister Jens Stoltenberg i går åpnet Agderkonferansen 2012 i Kilden i Kristiansand var temaet: Agder i verden. -Vi er i en region som har hatt blikket rettet ut i verden i flere hundre år. Hvor eksport har hatt stort fokus og betydning for utvikling av samfunnet. Slik er det fortsatt. Sørlandet er nok mer i verden enn mange andre landsdeler i landet, konstaterte Stoltenberg. Han viste til næringsvirksomhet i landsdelen som er verdensledende. -I Agder økte sysselsettingen med 13.000 fra 2005 til 2010. Hele 10.000 av dette kom i private virksomheter. Jeg registrerer også et stort behov for ingeniører og fagfolk til flere bedrifter i området. Så mye går bra, sa Stoltenberg.

-Vi har en alvorlig situasjon i den europeiske og internasjonale økonomien, sa statsministeren og
Statsministeren på talerstolen i Kilden
Statsministeren talte varmt om Sørlandet på talerstolen i Kilden. Foto: Sidsel Jørgensen.
pekte på at også Agder som resten av landet har merket effektene av finansuroen. -Selv om flere bedrifter opplever vekst er det også bedrifter på Sørlandet som sliter. Vi i regjeringen kan ikke avskaffe finanskrisen. Vi kan imidlertid bidra til å få igangsatt mottiltak for å motvirke negative effekter av finanskrisen. Resepten statsministeren anviste er omstilling og å følge den norske modellen basert på å skape og dele.

Statsministeren oppsummerte regjeringens politikk for å styrke konkurranseevnen og legge til rette for vekst og arbeidsplasser – ikke minst på Sørlandet – i fem punkter:
• Å få orden i økonomien
• Å legge til rette for næringslivet som blant annet ved forenklingstiltak
• Å drive en aktiv næringspolitikk som blant annet ny eksportfinansieringsordning
• Å satse på kunnskap og kompetanse
• Å bygge ut infrastruktur

Under det siste punktet kom statsministeren med en digresjon knyttet til E-39 mellom Kristiansand og Stavanger. Han understreket at spørsmålet ikke lenger er om det finnes et E-39 prosjekt. Nå dreier det seg om omfanget og fremdriftsavklaringer for utbygging av en moderne vei på strekningen.

Statsministeren avsluttet sitt innlegg med en aldri så liten appell. Han manet landsdelen til å ta mer kontakt og komme i dialog med sentrale myndigheter. Vi ønsker enda flere samtaler og mer dialog for sammen å finne frem til hvordan vi kan utvikle denne landsdelen videre. Denne konferansen viser at regionen ikke har tenkt å lene seg tilbake og vente. Det jobbes bredt for å ta tak i de utfordringer og muligheter som finnes i et samarbeid mellom næringsliv, organisasjoner, politikk og offentlig forvalting. Det lover godt. Vær stolte av landsdelen!

av admin, publisert 25. januar 2012 | Skriv ut siden